Notícies d'Alacant i província

dilluns, 22 abril 2024

El Campello rebutja les al·legacions de l'empresa adjudicatària per ampliar l'institut Enric Valor

El ple aprova, també, un reglament que regirà normes, usos, períodes de drets sobri sepultures del cementiri municipal

Per unanimitat de les sis formacions polítiques que integren l'Ajuntament del Campello, el ple municipal ha decidit rebutjar l'al·legació presentada per l'empresa adjudicatària de les obris d'ampliació de l'institut Enri Valor. La mercantil sol·licitava resoldre el contracte per “incompliments” de l'Ajuntament, qüestió que tots a la institució pública coincideixen a assenyalar que no és certa.

La paralització dels treballs, documentada i constatada des de l'any passat, quasi des de l'inici de l'obra, van portar l'Ajuntament, també per unanimitat, a imposar penalitats a la mercantil, alhora que, en estricte compliment del que marca la llei de contractes en qüestió de terminis, iniciava el procés administratiu per resoldre el contracte, sempre en comunicació constant amb la Conselleria d'Educació, ja que es tracta d'una actuació sufragada per el Pla Edificant.

Un cop rebutjada esta al·legació, el regidor d'Infraestructura Pública, Cristian Palomares, anuncia que el mes de març vinent es convocarà un ple extraordinari per donar per rescindit el contracte.

El Campello dóna forma i aprova un reglament que regirà normes, usos, períodes de drets sobri sepultures del cementiri municipal

D'altra banda, i amb els vots favorables del PP, PSPV-PSOE i VOX, i les abstencions dels regidors de Compromís, Per El Campello i EU-Unides Podem, el ple de l'Ajuntament del Campello ha aprovat hui amb caràcter inicial un reglament pel qual es regirà el cementiri municipal.

El document s'exposarà al públic per un termini de 30 dies, transcorreguts els quals es resoldran possibles al·legacions i suggeriments i es votarà l'aprovació definitiva, cas en què entrarà en vigor el reglament.

La proposta, defensada pel regidor de Cementiri, Cristian Palomares, marca els usos del cementiri, tipus d'enterraments, adjudicació de concessions, terminis d'estes concessions, prestació de serveis, taxes o períodes de drets sobri nínxols, fosses, osseres i columbaris.

El Campello actualitza els preus del pàrquing Els Furs

A fi d'equilibrar les despeses amb els ingressos, el ple de l'Ajuntament del Campello ha aprovat hui una actualització dels preus del pàrquing públic Els Furs, que es modifiquen per evitar que el servei siga deficitari.

Actualment, les despeses superen en més de 34.000 euros els ingressos, quan la llei estableix que els preus públics han de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de lactivitat realitzada.

Com a novetat, s‟estableix el llançament d‟un bo mensual, per a la qual cosa abans serà necessari instal·lar un sistema tecnològic que ho permeti. La proposta arriba precedida d'informes tècnics i econòmics i també amb estudi previ d'altres aparcaments públics de la zona.

Amb els vots de PP i VOX, les abstencions de PSPV_PSOE i Compromís i el posicionament en contra de Per El Campello i EU-Unides Podem, els preus queden de la següent manera:

-Per cada minut d'estacionament: 0,030 euros

-Màxim diari: 10 euros

-Pagament de vehicles sense tiquet: 10 euros

-Abonament mensual: 55 euros

Els partits polítics del Campello, excepte VOX, aproven una declaració institucional en suport a les dones

Finalment, amb l'únic vot en contra dels regidors de VOX, i el suport de PP, PSPV-PSOE, Compromís, Per El Campello i EU-Unides Podem, el ple de l'Ajuntament del Campello ha aprovat hui una moció institucional amb motiu de la commemoració, el 8 de març, del Dia Internacional de la Dona.

La declaració parteix de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), “per reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones a la nostra comunitat”.

El 8 de Març es ret homenatge a totes les dones que han lluitat i continuen lluitant pels seus drets, per la igualtat d‟oportunitats i per una societat més justa i inclusiva. “Reconeixem la seua valentia, resiliència i contribució invaluable en tots els àmbits de la vida”.

Este dia és una data destacada al calendari internacional per recordar que la societat “ha de ser igualitària, equilibrada i ha de permetre recollir les demandes de la ciutadania. Tot i això, hem de valorar els avanços aconseguits i ser conscients del camí que ens queda per recórrer”.

“Ens comprometem a continuar treballant en l'eliminació de totes les formes de discriminació ia promoure polítiques i accions que fomentin la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral, educatiu i social. Així mateix, impulsarem la participació activa de les dones a la presa de decisions ia la vida política del nostre municipi”, resa el manifest.

“Reafirmem el nostre compromís de construir una societat igualitària, on totes les dones es puguen desenvolupar plenament, sense barreres ni discriminació. Convidem tota la comunitat a sumar-se a esta commemoració ia reflexionar sobri la importància de la igualtat de gènere en la construcció d'un municipi més just i equitatiu”.

Els partits que han donat suport a la declaració coincideixen que “des de l'àmbit local hem de seguir amb el compromís de construir una societat igualitària que garanteixi els drets de totes les persones, així com la participació activa a la vida local, i aconseguir trencar els sostres de vidre, per poder arribar a una igualtat real d'oportunitats i representació social que es mereixen les dones”.