Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 novembre 2023

La Regidoria de Neteja Viària i RSO de Orihuela destina un nou camió recol·lector a la zona costanera

El vehicle presentat en el Dia Mundial de l'Reciclatge serà destinat a la recollida selectiva en origen a la costa.

La Regidoria de Neteja Viària i RSU recupera un nou camió recol·lector de residus sòlids urbans, de càrrega lateral, que va patir un accident el 2012 amb prou feines 80.000 quilòmetres.

Han estat mesos de dur treball i per fi després de les últimes proves i ajustos necessaris coincidint amb la celebració de l' Dia Mundial de l'Reciclatge el regidor de Neteja Viària i RSU, Dámaso Aparicio, anuncia que, Orihuela compta amb un nou camió recol·lector que després estudiar-lo amb l'equip tècnic de la regidoria, s'ha destinat a la zona costanera concretament, a la recollida selectiva. La reparació i posada en marxa de el vehicle ha ascendit a 43.736 €.

Este camió recol·lector és un suport important a el sistema de recollida de residus, se suma hui a la flota de vehicles de el servei de recollida de RSU que compta en total amb 17 camions i s'ha destinat a la recollida selectiva en origen dels contenidors grocs (envasos lleugers i plàstics) i blaus (paper i cartró) a la costa.

Si fa uns dies, anunciàvem el començament de la campanya de platges de el servei de neteja de cara a la Temporada Alta 2018 a la costa, amb la dotació de nous contenidors, la retirada d'algues dels assecadors autoritzats, la nova trehílla per al tractor neteja platges i les caixes per a diposito i recollida de podes, este nou camió no és la fi de tot este esforç, sinó que a més s'ha licitat plec per a l'arrendament de tres camions recol·lectors que es destinaran a la zona costanera durant la temporada alta.

Gràcies a la incorporació d'este nou vehicle destinat únicament a la recollida selectiva, esperem millorar de manera significativa les dades referents a la recollida selectiva en origen, augmentant així el nombre de tones de de residus que van a plantes de reciclatge i disminuint les que van a plantes d'eliminació.

En un dia en què celebrem el "Dia mundial de l'Reciclatge", el regidor de l'àrea ha indicat les dades relatives a la recollida selectiva i reciclatge en origen Orihuela durant l'any 2017 que no són altres que els següents: L'Ajuntament d' Orihuela durant el 2017 va generar ingressos directes en la quantitat de 191.800,02 € per la recollida d'envasos i de paper / cartró. Estes quantitats corresponen a les tones recollides de dins dels contenidors habilitats destacant la millora any rere any, la qual cosa indica que la conscienciació ciutadana és cada vegada més gran i que el servei igualment dins de les possibilitats que explica la regidoria realitza un eficient i eficaç treball .

Dades de pesajes històrics: 2014: 667 tones, 2015: 625,31 tones, 2016: 695,02 tones, 2017: 861,44 tones.

Pel que fa a l'vidre en Orihuela es recicla el 75% de tot el vidre generat, percentatge que ens permet estar per sobri de la mitjana nacional en dades de reciclatge. 2014: 1900 tones, 2015: 1994 tones, 2016: 2175,75 tones i el 2017: 2258 tones. El vidre és recollit per "Ecovidrio" el que evitem destinar recursos materials i personals a la seua recollida i en atenció a les tones que generem, evitem abonar a planta la quantitat de 108.271,10 €.