Notícies d'Alacant i província

dimarts, 3 octubre 2023

La reurbanització del carrer Sevilla permet generar un nou corredor verd a Alacant

Els saboners de la Xina (Koelreuteria Paniculata 'Fastigiata') ompliran d'ombra i color l'entroncament de carrers que forma amb Espoz i Mina, València i la plaça de l'Hospital Vell San Antón.

L'Ajuntament d'Alacant generarà un nou corredor verd a l'entroncament de viaris al voltant del carrer Sevilla, on es plantaran 38 exemplars dels populars Saboners de la Xina (Koelreuteria Paniculata 'Fastigiata') i 128 arbustos de la varietat Viburnum Lucidum que acompanyen a l'arbrat tant en escocells com en els parterres que es generaran en augmentar les voreres. cent el CO2 i restaurant lequilibri ambiental.

- Publicitat -

Les diferents actuacions de transformació urbana que es desenvolupen a la ciutat d'Alacant permetran duplicar la massa forestal al Centre Tradicional i el segon anell urbà que formen els barris situats entre els dos castells on es plantaran més de 600 arbres.

El regidor de Medi Ambient, Manuel Villar, ha ressaltat que “el carrer Sevilla incorpora arbrat per primera vegada, ja que fins ara era un viari sense trama verda, i amb la seua incorporació es genera un nou corredor verd que entronca des de la part més baixa, al costat de Las Cigarreras, a la confluència dels carrers Sevilla i València, fins a la més alta enllaçant amb altres espais”. un itinerari de vianants reconeixible i accessible”.

- Publicitat -

La plantació de jardineria i arbratge urbà al conjunt de viaris que formen els carrers Sevilla, Espoz i Mina, València i la plaça de l'Hospital Vell Sant Antoni actua com a element organitzador de la trama urbana i com a coberta dels viaris, dotant d'escala humana els edificis, contribuint a la reducció de CO2, creant un microclima i restaurant l'equilibri ambiental i social de l'espai públic.

Un cop acabades les obris s'hauran plantat 24 arbres al carrer Sevilla, set a València, cinc a Espoz i Mina i dos a la plaça de l'Hospital Vell Sant Antoni, que ja compta amb arbrat, alhora que es disposarà als escocells al costat de l'arbrat de plantes arbustives de la varietat Viburnum Lucidum, a més den mig centenar de parterres que s'habilitaran.

Tot el conjunt d'arbrat i parterres amb plantes arbustives comptarà amb xarxa de reg per degoteig connectat a la xarxa existent, amb l'objectiu d'assegurar el creixement correcte de totes les plantacions i la generació d'una coberta verda en tot el recorregut que façaliti el trànsit de vianants i la circulació de persones en millors condicions ambientals i climàtiques que actualment.