Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Coneix el calendari acadèmic dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics

El curs començarà el pròxim 21 de setembre i finalitzarà el 27 de maig de 2024

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat el calendari acadèmic que ha establert els centres dependents del Institut Superior d'Ensenyaments Artístics (ISEACV) per al curs acadèmic 2023-2024.

- Publicitat -

El curs sorganitza en dos semestres. Les activitats lectives del primer semestre s'iniciaran el dia 21 de setembre de 2023 i finalitzaran el 17 de gener de 2024, tots dos inclusivament. El segon semestre s'iniciarà l'1 de febrer de 2024 i finalitzarà el 27 de maig de 2024, ambdós inclosos.

El període d'exàmens per a la primera convocatòria s'estableix entre el 18 i el 31 de gener i el 29 de maig i el 10 de juny de 2024. En la segona convocatòria, tant pel primer com pel segon semestre el període d'exàmens serà del 12 de juny al 15 de juliol.

- Publicitat -

Els exàmens per als treballs de final de grau en primera i segona convocatòria seran del 12 de juny al 15 de juliol. per al alumnat de segona matrícula i posteriors, també es podran realitzar els exàmens entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2024, ambdós inclosos, i en una segona convocatòria del 12 de juny al 15 al juliol de 2024.

Com que períodes de vacances s'estableixen del 23 de desembre al 7 de gener i del 28 de març al 8 d'abril. A més, tenen la consideració de festius els dies 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 de desembre i 8 de desembre. 1 de nayo i aquells fixats per la localitat on s'ubiqui cada centre dependent de l'ISEACV.

El desenvolupament de les proves específiques d'accés i admissió als ensenyaments superiors de Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música per al curs 2024/25 es duran a terme del 19 de juny al 15 de juliol de 2024. Els centres faran pública la convocatòria i matricularan lalumnat que haja superat les proves.

En cas de produir-se vacants es tornaran a realitzar proves específiques durant el període del 2 al 9 de setembre de 2024.

La prova específica per a persones sense requisits acadèmics comptarà amb una única convocatòria que se celebrarà el 29 de maig de 2024 i que constarà de 4 parts: Història de l'Art, Història de la Filosofia, Llengües Oficials i Llengua Estrangera.