Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Un sisè brot de Xylella afecta 47 parcel·les d'ametllers a Alacant

La Conselleria d'Agricultura ha declarat un sisè brot de la plaga Xylella fastidiosa a 47 parcel·les d'ametllers de setze termes municipals de la província d'Alacant, que afecta ja de forma íntegra a la Comunitat Valenciana a vint-i zones demarcades.

La Conselleria d'Agricultura ha declarat un sisè brot de la plaga Xylella fastidiosa a 47 parcel·les d'ametllers de setze termes municipals de la província d'Alacant, que afecta ja de forma íntegra a la Comunitat Valenciana a vint-i zones demarcades.

Este sisè brot obliga a adoptar les mesures fitosanitàries d'eradicació i control que estableix la Unió Europea, que consisteixen en tractaments insecticides contra els vectors de Xylella i les plantes que els puguen albergar en un radi mínim de cent metres al voltant de cada parcel·la infectada.

També s'ha de sotmetre a mostreig i anàlisi dels vegetals especificats en un radi de cent metres al voltant de cada un dels vegetals infectats, així com arrencar i destruir in situ, en un termini màxim de quinze dies, el material vegetal d'espècies hostes d'Xylella enutjosa subespècie múltiplex, el material vegetal infectat i el sospitós, en un radi de cent metres.

Segons publica este dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les parcel·les declarades infectades pel bacteri estan ubicades als termes d'Alcalalí, Altea, Balones, Benigembla, Benimassot, Benissa, Calp, Fageca, Gata de Gorgos, Llíber, Parcent, Quatretondeta, Senija, Tàrbena, la Vall d'Alcalà i Xaló.

Un total de vint-i termes municipals d'Alacant estan íntegrament afectats pel bacteri i són considerats zones demarcades (tant la zona infectada com la zona tampó, que engloba un radi de cinc quilòmetres al voltant), i altres 35 ho estan de forma parcial.

Fins al 16 de gener d'este any el Laboratori Nacional de Referència de bacteris fitopatògens de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) ha confirmat el diagnòstic inicial realitzat pel laboratori de bacteriologia de la Conselleria d'Agricultura sobri determinades mostres d'ametller procedents de les 47 parcel·les afectades, segons la resolució de el director general d'Agricultura, Rogelio Llanes, de l'12 de febrer i publicada este dilluns.

La Conselleria recorda que l'incompliment d'aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries per part dels particulars pot ser considerat infracció administrativa, el que pot portar a un expedient sancionador.

Els propietaris de les parcel·les afectades estan obligats a arrencar i destruir in situ el material vegetal d'espècies hostes d'Xylella fastidiosa múltiplex, per ser un risc fitosanitari per a les plantacions veïnes o per al control del bacteri i / o dels seus insectes vectors.

En el cas que el propietari decideixi realitzar la destrucció pels seus propis mitjans, s'ha d'executar en presència d'un funcionari de la Conselleria d'Agricultura que acrediti l'acte. Dins de la zona demarcada es farà una vigilància mitjançant controls visuals per detectar possibles símptomes de la malaltia, i en els casos sospitosos s'analitzaran mostres.

Queda prohibit traslladar fora de les zones demarcades i des de les zones infectades a les zones tampó, els vegetals especificats que no hajan estat cultivats durant almenys part de la vida en una zona demarcada.

Es pot autoritzar el moviment de vegetals especificats dins de la zona tampó si van acompanyats de passaport fitosanitari i hi ha una declaració responsable signada per a cada transacció, en la qual s'especifiqui el destí de la zona tampó de la mercaderia.