````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

La bretxa salarial persisteix a la Comunitat Valenciana i castiga les dones

CCOO-PV i UGT-PV presenta l'Informe sobri bretxa de gènere al salari i les pensions, que constata que les dones guanyen un 20,1% menys que els homes

Segons les últimes dades de la Enquesta anual d'estructura salarial (EES), de 2020, la bretxa salarial de gènere a la Comunitat Valenciana va ser del 20,1%. És a dir, el guany mitjà de les dones (20.166 euros) és 5.073 euros inferior a la dels homes (25.239 euros).

Així es deprèn de l'Informe sobri bretxa de gènere al salari i les pensions, que ha presentat CCOO PV, amb motiu de la celebració el 22 de febrer del Dia de la Igualtat Salarial.

Tot i que continua el descens de la bretxa, este és molt gradual i coincideix amb els avanços en el salari mínim interprofessional, que ha passat dels 736 euros al mes el 2018 als 1.080 euros el 2023, un increment de més del 46%.

L'augment beneficia en mitjana anual a prop de 192.900 persones a la Comunitat Valenciana, i el 57,5% són dones.

La secretària de Dones i Igualtat de CCOO PV, Cloti Iborra ha explicat els múltiples factors que expliquen la bretxa salarial. Una inserció laboral desigual (segons l'ocupació i el sector), amb pitjors condicions (jornada, contracte) i amb més interrupcions a la seua vida laboral vinculades a un repartiment social desigual de les tasques de cura i domèstiques, que penalitzen la seua trajectòria laboral (complements , promoció i formació).

Tots estes elements es tradueixen en menors salaris inicials i finals durant la seua trajectòria laboral. Estes factors provoquen que les dones tinguen menor i pitjor accés al mercat laboral, cosa que es tradueix en precarietat, discontinuïtat de les carreres professionals”, assenyala Iborra.

Desigualtats que originen alhora grans bretxes futures en pensions i en els sistemes de protecció social: el 2022 les dones del País Valencià han percebut un 33% menys de pensió mitjana mensual que els homes.

A més d'això, Mora ha destacat el factor de l'edat ja que la desigualtat afecta més les dones menors de 25 anys i les més grans de 55 anys, que són les que pateixen major bretxa salarial a la Comunitat, 23.79% i 21.83% respectivament. Al tram d'edat entre 25 i 24 anys és la que menys bretxa salarial pateix amb 13.25.
Pel que fa a les pensions la bretxa salarial a la Comunitat és de 33.04%, situant-se lleugerament per sota de la mitjana espanyola, que és del 33,18%

Mesures per combatre la discriminació

CCOO PV creu que cal potenciar l'adopció de plans d'igualtat eficaços a les empreses amb l'objectiu d'acordar mesures que contribueixin a corregir alguna de les causes de la bretxa salarial. Resulta urgent i prioritari actuar sobri: ​​la feminització més gran de les jornades parcials i la contractació a temps parcial; la valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere i la masculinització dels complements salarials.

El sindicat aposta per continuar augmentant el salari mínim interprofessional (SMI) fins a assolir el 60% de la mitjana salarial, i per agilitzar les ratificacions dels Conveni 189 de l'OIT sobri treball digne de les treballadores de la llar i el Conveni 190 sobri l'eliminació de la violència i l'assetjament al món del treball.

A més, cal el reforç de les tasques de vigilància i sanció de la Inspecció de Treball amb l'objectiu que els plans d'igualtat no es converteixin en un simple tràmit i més burocràcia per a les empreses.

CCOO PV advoca per un sistema educatiu que promogui principis digualtat de gènere a les aules, a l'elecció de les carreres acadèmiques ia les eixides professionals. Continguts inclusius als llibres de textos i campanyes en centres escolars dirigides a eradicar estereotipuss de gènere per trencar la segregació ocupacional del mercat laboral.

El sindicat exigeix ​​la valoració del treball de cures i ocupació de qualitat per a les persones que tenen cura. “Posar la vida al centre és el repte social de les pròximes dècades. Exigim un gran pacte d'estat per les cures, la ciutadania té dret a la cura i l'Estat ha de ser garant del dret”, reclama la responsable de Dona i Igualtat de CCOO PV.

Propostes

Entre les propostes que UGT-PV planteja per posar fi a esta situació destaquen:

  • L'exigència del compliment de la legislació vigent en matèria d'Igualtat Salarial, concretament l'article 28 de l'Estatut dels Treballadors modificat pel Reial Decret Llei 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de tracte i oportunitats entre dones i homes en ocupació i ocupació. Així com el Reial Decret 902/2020, de 13 doctubre, d'igualtat retributiva entre dones i hòmens.
  • La necessitat d'incloure als Pressupostos de la Comunitat Valenciana, partides suficients per garantir el compliment del Reial decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes. En concret al marco normatiu d'obligatorietat per a aquelles empreses de més de 50 persones en plantilla, de comptar amb la vigència d'un Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes, amb la necessària i requerida la participació social, com a agent interlocutor i garantista dels drets de les persones treballadores.
  • L'adopció per part del Govern de mesures per continuar reduint l'abús de contractació a temps parcial amb dones, oferint majors garanties als que treballen amb esta modalitat. I penalitzant aquelles en empresa que abusen de la contractació de treball a temps parcial amb dones.
  • La creació d'Escoles Infantils de 0 a 3 anys, de caràcter públic, gratuït i de qualitat. Així com centres dia públics que assegurin les cures de les persones dependents. És necessari implementar i reforçar un sistema de cures de qualitat, atès per persones professionals que atenguin les persones en situació de dependència i discapacitat per evitar l'abandonament de l'ocupació de les dones per dedicar-se a la cura de les persones dependents.
  • L'Impuls en la negociació col·lectiva de mesures de coresponsabilitat i conciliació, a través dels plans digualtat, adaptar esta negociació a la nova normativa reglamentària de plans digualtat i digualtat retributiva i dotar dels recursos públics necessaris que contribueixin al compliment deste objectiu.
  • Que se segueixi augmentant el SMI per garantir que els salaris més baixos, percebuts majoritàriament per dones, siguen dignes. Per eradicar la bretxa salarial entre dones i homes, complint a més amb la Carta Social Europeu.
  • L'increment i la millora de les polítiques actives d'ocupació, amb perspectiva de gènere. Adoptar mesures d'acció positiva a les polítiques generals adreçades a eliminar la discriminació i la desigualtat en l'ocupació.
  • El reforçar i garantia dels instruments i recursos de vigilància, control i sanció de l'Autoritat Laboral per al compliment efectiu del principi digualtat en làmbit laboral.
  • EL enfortiment de la formació en matèria digualtat entre dones i homes de la Inspecció de Treball i impulsar plans específics dintervencions per part de la Inspecció en matèria digualtat retributiva.

Contractacions

Amb l'objectiu de denunciar esta situació de discriminació cap a les dones i exigir mesures que ajustin les bretxes salarials entre dones i homes, UGT PV ha convocat concentracions per demà 22 de febrer Dia de la Igualtat Salarial, a les 12h a les seus del sindicat de València, Castelló, Alacant i Elx, en què a més es farà una lectura del manifest.