Notícies d'Alacant i província

dimarts, 3 octubre 2023

Habitatge fa pública la primera resolució del Bono Jove d'ajuts al lloguer

650 joves se'n veuran beneficiats en este primer repartiment que puja a 3,7 milions d'euros.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la primera concessió de les ajudes al lloguer del Bono Jove.

- Publicitat -

Es tracta dels primers 650 expedients corresponents a les sol·licituds completes, presentades des del dia 2 al 6 de juny, ambdós inclusivament davant de la direcció general d'Emergència Habitacional. L'import de les ajudes ara concedides és de 3.786.440,64 euros, distribuïts entre este any i el pròxim.

En total, s'han destinat 45 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023. La quantia màxima d'ajudes que es concedirà el 2022 és inicialment de 22.8000.000 euros, i la seua aportació correspon al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

- Publicitat -

Es preveu que prop de 4.000 mil joves de la Comunitat Valenciana es vegin beneficiats del Bono Alquiler Joven, un cop finalitzat el procés de revisió del total dels expedients presentats que està sent molt elevat, assolint els 18.000 segons les primeres estimacions.

Les persones beneficiàries hauran de justificar mitjançant rebuts acreditatius el pagament mensual del lloguer de forma periòdica. A continuació la Conselleria dHabitatge ordenarà el primer pagament de la subvenció equivalent als rebuts presentats juntament amb la sol· licitud.

Segons ha assenyalat el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alexandre Aguilar, l'objectiu és façalitar l'emancipació en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a la gent jove amb escassos mitjans econòmics mitjançant la concessió d'ajudes directes.

La directora general d'Emergència Habitacional i Funció Social, Pura Peris, ha explicat que, en esta primera concessió de les ajudes corresponents a les 650 sol·licituds presentades, 373 corresponen a la província de València (per un import de 2.184.151,68 euros) , 195 a la província d'Alacant (per un import de 1.133.711,04 euros) i 83 a la província de Castelló (per un import de 468.577,92 euros).

Ajuda de 250 euros mensuals per a menors de 35 anys

El Bono Lloguer Jove és una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superin els 35 anys. Es tracta d'un ajut total de 6.000 euros repartit en 24 mensualitats amb què es pretén façalitar l'emancipació d'este col·lectiu, així com contribuir a evitar o, si més no, alentir el repte demogràfic.

Es poden beneficiar d'estes ajudes les persones grans, amb menys de 35 anys o amb esta edat en sol·licitar-la, ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d'arrendament. L'habitatge o habitació haurà de ser la residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l'ajut.

El lloguer o el preu de cessió de l'habitatge haurà de ser igual o inferior a 770 euros mensuals, depenent de l'àmbit territorial, mentre que en cas de lloguer d'habitació esta renda s'estableix com a màxim en 300 euros. Les bases estableixen un quadre de preus màxims segons la ubicació dels immobles. Així mateix, no seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs o càrregues.

L'ajut es concedirà per un termini de dos anys i les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica qualsevol modificació de les condicions o els requisits que hajan motivat la concessió del Bo Lloguer Jove.