fbpx

Torrevieja torna a convocar el bo infantil després de 4 anys

Una ajuda "vitamina" per a la butxaca de moltes famílies amb fills menors matriculats en escoles infantils (0 a 3 anys)

El regidor d'Educació, Ricardo Recuero, ha presentat les ajudes del "Bo Infantil". Es tracta d'uns ajuts econòmics per a l'alumnat escolaritzat en el primer cicle d'infantil.

La dotació pressupostària per al bo infantil és de 90.657,37 €. El termini per presentar la sol·licitud serà 20 dies hàbils des de la seua publicació. Es pot presentar a través de la seu electrònica: torrevieja.sedelectronica.es

Els requisits per poder accedir a este tipo d'ajuda són:

- Alumnat que cursi el primer cicle d'infantil en centres autoritzats per la Generalitat Valenciana, que no sigan de titularitat pública a la ciutat de Torrevieja.

- Certificat de el centre en el qual acrediti que l'alumne / a està matriculat en este centre durant el curs escolar 2020/21.

-El certificat emès pel Centre, ha de fer constar les hores d'assistència, així com si l'alumne / a és beneficiari d'algun tipo d'ajuda.

- Estar empadronat a la ciutat de Torrevieja tant els pares com els menors, en el cas dels progenitors, estes han d'estar empadronats a l'almenys dos anys abans de realitzar la sol·licitud.

En què es basa el "Bo Infantil"? El Bo infantil es concedirà per un període màxim de 6 mesos, de l'1 de gener de l'2021 fins al 30 de juny de l'2021.

El mínim d'hores d'escolarització d'el menor ha de ser de 4 hores.

Es percebrà un ajut màxim de 90 € mensuals durant el període comprès entre gener i juny, és a dir 6 mesos.

La renda màxima de l'total de la unitat familiar per tenir dret a la subvenció serà de 60.000 € bruts a l'exercici 2019, fixant-se l'import de l'BO en funció de l'nivell econòmic, tenint en compte la renda per càpita de cada un dels membres de la unitat familiar.

articles relacionats

CatalanSpanish