fbpx

Sanitat publica la borsa d'ocupació d'el Departament de Salut de Torrevieja

Les llistes, que entren en vigor este divendres, es poden consultar al web de la Conselleria de Sanitat.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat els llistats definitius de la borsa d'ocupació (edició 18a) de l' Departament de Salut de Torrevieja, que suposa la incorporació de el mateix a l'àmbit de gestió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La inclusió de el Departament de Salut de Torrevieja de Salut suposa que la contractació de personal necessari en el mateix s'ha de fer aplicant les disposicions que conté l'article 9 de la Llei 55/2003 de 16 de desembre de l'Estatut Marco de Personal Estatutari dels Serveis de Salut, i l'Ordre 4/2019 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en matèria de sanitat.

D'esta manera, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública segueix donant passos amb planificació, transparència i diàleg en l'itinerari dissenyat per assumir amb plena seguretat jurídica la gestió directa de el Departament de Salut de Torrevieja a partir de la finalització de l'contracte de concessió que expira el pròxim 15 d'octubre i garantir d'esta manera la normalitat en la prestació sanitària de la població de el departament.

Les llistes, que entren en vigor este divendres, es poden consultar al web de la Conselleria de Sanitat: consultar aquí. En esta convocatòria, s'han valorat els serveis prestats en institucions sanitàries públiques, hospitals militars, institucions penitenciàries, institucions públiques de caràcter sociosanitari de la Generalitat, entitats concertades que atenen pacients de la sanitat pública de la Generalitat i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social .

També s'ha puntuat el coneixement de l'valencià d'acord amb les exigències de les titulacions de l' Marco Comú Europeu, i s'ha afegit una valoració específica per a les persones candidates amb diversitat funcional.

D'altra banda, els períodes de temps treballats en el Sistema Valencià de Salut en l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de COVID 19 s'han valorat com de difícil cobertura (0,6 punts per mes).

articles relacionats

CatalanSpanish