Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Llum verda per a la rehabilitació del Bloc 67 del Barri Santa Isabel de Sant Vicent

Les obris inclouen la millora dels elements estructurals i comuns del bloc, laccessibilitat i lhabitabilitat dels habitatges.

La Junta de Govern Local ha donat llum verda este dijous a la disposició de quasi un milió d?euros per a la rehabilitació del Bloc 67 del barri Santa Isabel.

En concret s'ha aprovat una primera quantitat de 939.282,51 euros per a esta anualitat, i una altra de 353.244 euros per al pròxim any -de pressupost total de 1.292.527,08 euros (IVA) inclòs-, per a la rehabilitació de facenes i elements comuns de la dita ubicació adjudicada a la UTE d'empreses formada per URBASUR, ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS SL i AVIA CONSTRUCCIONS I PROJECTES SL

L´obra, que s´inclou dins del programa d´Actuació i Regeneració Urbana del barri de Santa Isabel, declarat per la Conselleria d'Obres Públiques i Transport el 2020, “Àrea de rehabilitació en procés de degradació”, compta amb el finançament de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment, que aportarà el 40% del cost total després del conveni de col·laboració segellat per les tres institucions el 2019.

El regidor de Contractació, Guillermo García ha explicat que després d'este tràmit s'iniciaran les obris de rehabilitació del bloc, el termini d'execució del qual serà de 8 mesos. García ha especificat que la previsió és que les tasques arrenquin al mes d'abril i finalitzin el 2024. "Es tracta d'una actuació important i que posem en valor per part de l'Ajuntament", ha afegit.

Millora de l'estructura, els elements comuns, l'accessibilitat i l'habitabilitat del bloc

El desenvolupament del projecte de rehabilitació del també conegut com el bloc 20, comprèn la rehabilitació de l'edifici de sis plantes, amb un total de 36 habitatges, a què s'accedeix a través de 3 portals. Les obris s'executaran per recuperar elements estructurals de l'edifici, millorar l'accessibilitat i l'habitabilitat dels habitatges i adequar diferents elements comuns.

L'actuació inclouria una primera fase de treballs previs en què s'abordaria la reparació de les vores de volades en balcons, l'arranjament de les baranes, el desplaçament d'arquetes de sanejament i l'aixecament dels elements que s'han de substituir o eliminar.

Després d'això es durà a terme la reparació dels deterioraments estructurals que inclouran la fonamentació de l'estructura per realitzar el tancament de balcons i galeries, així com la reparació i el reforç d'elements estructurals. La coberta del bloc es vol impermeabilitzar i es millorarà l'aïllament exterior i interior de les viseres dels balcons i les galeries. Pel que fa a la fusteria, l‟actuació inclou la substitució per una nova d‟alumini blanc de les finestres de les facenes, les portes d‟accessos a zaguanes i finestres de l‟escala.

D'altra banda, es millorarà la serralleria amb la col·locació de reixes a les finestres de la planta baixa, excepte als balcons, així com a les galeries. Es revestirà l'exterior del bloc amb el pintat de les superfícies amb un acabat amb morter de ciment, així com dels sostres dels balcons i dels zaguanes i escales i es repararà l'envernissament dels maons vista de la facena. Finalment, se substituiran les antenes individuals de TV per una col·lectiva per vestíbul, així com la lluminària, l'enllumenat d'emergència i la senyalització.