fbpx

El Consell aprova com a BIC el jaciment arqueològic la Picola a Santa Pola

La Picola és una fortificació ibèrica amb característiques d'urbs comercial i militar, que es desenvolupa des del segle V a. C. fins al VI d. C.

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara Bé dInterès Cultural (BIC), amb categoria de zona arqueològica, el jaciment la Picola, que es troba a la localitat de Santa Pola.

La Picola és una fortificació ibèrica amb característiques d'urbs comercial i militar, que es desenvolupa des del segle V a. C. fins al VI d. C. i que mostra el procés dadaptació al món romà ia les circumstàncies històriques dominants.

L'existència d' una muralla, excavada en part, que articula una fortificació del poblat ibèric, fa d'este jaciment una àrea arqueològica única en el context patrimonial valencià.

El conjunt de la Picola té un valor científic inqüestionable. L'amplitud cronològica de la seua ocupació, des de la primera meitat del segle V aC C. fins al segle VI d. C., i els diferents usos que va tenir durant un període tan dilatat fan d'este jaciment una font única i imprescindible per al coneixement arqueològic de l'evolució històrica d'estes territoris.

Així mateix, en este ampli conjunt arqueològic es diferencien diverses fases, des de lèpoca ibèrica fins a la baix imperial. Les parts que l'integren són el poblat fortí ibèric, els ambients domèstics d'època augustal, els magatzems i les estructures portuàries, així com una necròpolis sota imperial i la zona de la fàbrica de salaons.

A més, la fàbrica de salaons romana testimonia l'activitat econòmica florent en un moment de crisi generalitzada dins de l'Imperi romà.

El conjunt arqueològic ofereix grans potencialitats divulgatives que remarcarien els seus usos com a recurs turístic cultural, que podria col·laborar a enriquir i diversificar l'oferta, ja existent, al municipi de Santa Pola.

La tramitació de l'expedient es va iniciar per resolució d'incoació de 20 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i en l'expedient consten els informes favorables del Consell Valencià de Cultura i de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.

CatalanSpanish