fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 15 agost 2022

Benidorm manté el ritme d'algunes obres a l'estiu per garantir-ne els terminis

Les principals actuacions se centraran a les avingudes Marina Alta i Baixa, l'EDUSI dels Tolls, l'avinguda Europa i les millores a les escoles i el seu entorn.

La Regidoria d'espai Públic mantindrà el desenvolupament d'algunes obres i actuacions a la via pública durant esta temporada estival per tal de garantir els terminis establerts i evitar retards que posessin en risc altres obres municipals i supramunicipals que generarien perjudicis més grans.

- Publicitat -

Així, segons ha explicat el regidor José Ramón González de Zárate "busquem l´equilibri entre l´interès públic en què les obres acabin en el termini previst i el compliment d´assolir serveis òptims per als residents i visitants i el benestar de tots".

En estes moments Benidorm té en execució diverses obres municipals la finalització de les quals apremia “ja que són essencials per a la millora de la qualitat de vida de la nostra ciutat i donen resposta a moltes incidències de la via pública i dels serveis públics”.

- Publicitat -

En este sentit, l'edil ha indicat a més que les actuacions de les empreses distribuïdores de serveis públics "són obligades", ja que "és clau garantir i dinamitzar el seu bon funcionament a la temporada estival per la gran repercussió que suposen per a la població".

Amb esta finalitat s'ha establert una planificació d'actuacions durant estes propers mesos sobre la base dels criteris tècnics i amb el vistiplau dels informes tècnics “per la necessitat de continuar amb l'execució de les obres de referència al juliol i l'agost”.

Les principals actuacions es basen en quatre grans blocs. D'una banda, la renovació de les infraestructures d'aigua potable i clavegueram a les avingudes Marina Alta i Marina Baixa, que s'estan executant "i és imprescindible no endarrerir per millorar el servei als nostres ciutadans i turistes".

En segon lloc es troben les actuacions de millora de la mobilitat de vianants i accessibilitat al barri dels Tolls, una actuació emmarcada a l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).

El tercer bloc se centra en les actuacions als entorns escolars i les obres de millora als col·legis de la ciutat “perquè ara no hi ha escolars i es pot treballar millor”, i el quart bloc s'emmarca en la intervenció que es realitza a l'avinguda Europa, en concret al tram de vorera entre els carrers Eivissa i Esperanto, davant del Centre Cultural, que s'inclouen a les millores ofertes per l'empresa que ha emprès les obres de renovació d'infraestructures del carrer Jaén.

D'altra banda, durant estes dos mesos també continuaran altres actuacions que no molesten la població o, si de cas, causen molèsties molt menors. urbanització del Pla especial d'Ampliació del cementiri de Sant Jaume, la reconstrucció de la pista poliesportiva a l'aire lliure a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, la instal·lació de cogeneradors per a autoconsum de biogàs i generació d'energia elèctrica a l'EDAR de Benidorm o continuar amb la instal·lació de lluminàries 'led' i telecomandament a l'enllumenat públic de la ciutat.

De la mateixa manera, també continuaran les obres de les concessionàries municipals i les que duguin a terme els serveis tècnics municipals en edificis i vials “per si cal actuar davant de qualsevol contingència”. El mateix passa amb altres feines que no ocasionen molèsties com poden ser la canalització per a instal·lació de pantalles per a informació al viatger en marquesines de les parades de bus de diverses localitzacions, les actuacions d'empreses distribuïdores de serveis públics (energia elèctrica, gas natural, fibra òptica, etc.), així com les que es duen a terme de recondicionament i millora de l'accessibilitat universal a la Casella de Peons Caminers a la via Emilio Ortuño.

A més a més en estes moments hi ha al voltant d'una dotzena d'obres privades a la via pública que pel volum han de continuar durant l'estiu "perquè la seua paralització podria afectar la temporada estival que ve" ha explicat el regidor, que va citar com a exemple els treballs a l'hotel Selomar. González de Zárate, tot i això, ha recordat que “hi ha una ordenança en vigor que està per complir-la, per la qual cosa estudiarem en cada cas les possibles queixes que es presentin buscant la millor solució”.

ValenciàEspañol