Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Benidorm inicia un expedient sancionador a l'empresa concessionària de la Zona Blava 'per cobrament indegut als usuaris'

L'Ajuntament se solidaritza amb els regants de la comarca i exigeix ​​a l'EPSAR un preu 'just i raonable' per l'aigua regenerada que subministra

El ple de l'Ajuntament de Benidorm celebrat hui ha aprovat per unanimitat l'obertura d'un procediment sancionador a l'empresa concessionària del servei d'estacionament regulat amb motiu de les dos infraccions molt greus derivades del cobrament indegut de despeses de gestió i altres incompliments que, segons consten als informes, encara se segueixen produint".

- Publicitat -

La proposta aprovada reflecteix set incompliments, per la qual cosa s'ha acordat posar en coneixement de la concessionària, que si s'acredita la comissió dels fets constitutius d'infracció contractual, podrà donar lloc a la imposició de sancions, així com a la resolució del contracte, per incompliment d'obligacions essencials del mateix.

Igualment es requerirà al concessionari que cessament en la comissió de les infraccions detectades en un termini màxim de cinc dies i el reintegrament de les taxes indegudament meritades als usuaris de la zona ORA.

- Publicitat -

El regidor de Mobilitat, José Ramón González de Zárate, ha assenyalat sobre això que “defensem l'interès general i dels usuaris”. L'edil ha afirmat que “el que fem és complir la llei rigorosament”.

De la mateixa manera ha recordat que “el vigent plec de condicions no ho va fer este govern, però de qualsevol manera no permetrem que l'empresa faça el que vulgui”.

En este punt ha insistit que, com es va dir al seu moment, “no hauríem de prendre mesures fins a tenir els informes tècnics, que és el que fem ara. Nosaltres vetllem pel compliment de la llei exigint tot el que s'inclou al plec de condicions”.

Per unanimitat, el ple ha mostrat el suport i la solidaritat amb la Comunitat de Regants del Canal Baix de l'Algar "en les seues reivindicacions" després que l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) haja incrementat en un 117% el preu de l'aigua regenerada que subministra als regants de la comarca, que ha passat de 0,24 euros/m3 a 0,49 euros/m3. Un suport i solidaritat que fa extensiva a altres comunitats de regants afectades.

El regidor de Cicle de l'Aigua, José Ramón González de Zárate, ha recalcat que "els regants són fonamentals en la història de lʻaigua de la ciutat i de la nostra comarca", ja que "van cedir l'aigua blanca als municipis per a l'abastament” a canvi de fer servir aigua regenerada per al reg dels seus cultius.

Per això, ha incidit, “no entenem l'acció de l'EPSAR”, que amb esta pujada de costos “està fent que s'acabi l'agricultura en esta zona”.

"Els regants ens ho han donat tot i ara només ens demanen allò que és just: un preu raonable", Ha agregat.

Així mateix, ha recordat “la necessitat i importància de comptar com més prompte millor amb una bassa per a l'emmagatzematge d'aigua regenerada al costat de la depuradora; una infraestructura reclamada fa quatre anys des del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa i que fins ara Conselleria mantenia bloquejada“. Esta bassa, ha explicat, "permetria emmagatzemar l´excedent d´aigua regenerada que es genera al´estiu per al seu ús en altres moments de l´any".

L'acord aprovat inclou, a més, sol·licitar a l'EPSAR que “reconsidereu l'aplicació dels criteris de revisió de preus de l'aigua depurada subministrada a les comunitats de regants, considerant la seua vulnerabilitat especial i establint paràmetres homogenis entre conques”, per així “mantenir l'equilibri hídric i econòmic de l'actual model de gestió”.

També per unanimitat dels grups polítics ha tirat endavant la proposta de la regidora d'Urbanisme d'aprovar el pla de Reforma interior de l'hotel Deloix pel qual la mercantil que gestiona l'establiment abonarà a l'Ajuntament 371.426,91 euros en concepte de contraprestació per haver-se acollit a la modificació puntual número 1 del PGOU, quantitat que anirà destinada al Patrimoni Municipal de Sòl.

La regidora d'Urbanisme, Lourdes Caselles, ha indicat que amb esta proposta “el que fem és treballar i possibilitar que estes grans hotels i les seues inversions donin rellevància als hotels alhora que realitzen la contraprestació corresponent a l'Ajuntament” i ha aclarit que això no obsta perquè “seguim recolzant la renovació hotelera, que està permetent passar de tres a quatre estrelles o quatre estrelles superior”.

També en matèria urbanística s'ha aprovat l'esborrany del conveni urbanístic per executar el Pla de Reforma Interior (PRI) de l'hotel Magic Villa de Benidorm 3 amb els paràmetres econòmics nous resultants de l'alteració del valor cadastral.

"El que hem fet és reparar errors” ha explicat Lourdes Caselles, “que donen una càrrega d'edificabilitat inferior a la adoptada en anys anteriors. A l'empresa se li demana així mateix que aporti abans de la signatura del conveni urbanístic la documentació refosa del PRI en què es recullin els nous paràmetres econòmics”.

A la mateixa sessió, i novament per unanimitat, s'ha ratificat l'acta de pagament i ocupació d'una nova finca dins del projecte d'expropiació impulsat per l'Ajuntament per a la construcció del vial Discoteques. Caselles ha destacat “la gran tasca dels tècnics municipals per conveniar de mutu acord l'adquisició de la pràctica totalitat dels terrenyss” necessaris per a esta obra, que “ja està licitada” i per a la qual “ja s'ha sol·licitat el préstec” amb què s'executarà el projecte.

Sobre este projecte d'accés al polígon industrial des de la N-332 i la seua connexió amb la trama urbana, l'edil ha informat que “hui mateix ha arribat el vistiplau de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a l'obra”; un vistiplau "que era preceptiu" i amb què "es fa un pas més per a l'execució d'esta obra i per poder posar en funcionament el Pla Parcial 3/1".

A l'apartat de despatxos extraordinaris s'ha adonat de la liquidació del pressupost de 2022, que dóna un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 13.139.106,67 euros, del qual gran part es destinarà a despesa social ia dinamitzar l'economia, tal com va avançar divendres passat l'alcalde, Toni Pérez.