Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

Benidorm destina 500.000 euros al Programa d'Ajuts per a l'Atenció Domiciliària

La Junta de Govern Local aprova les bases de la convocatòria per a lexercici 2023.

La Junta de Govern Local (JGL) ja ha aprovat les bases del Programa dAjuda per a lAtenció Domiciliària (PAAD) de lexercici 2023, l'objectiu del qual és concedir ajudes econòmiques per a despeses d'assistència domiciliària amb destinació a nuclis familiars que necessiten atenció de caràcter personal, psicosocial, educatiu o domèstic.

- Publicitat -

També per a persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, no reconegudes com a persones en situació de dependència, i per a persones o famílies amb necessitat de suport familiar.

Benestar Social destinarà 500.000 euros a este programa, "garantint els mateixos recursos econòmics que ja hem fet efectius en anys anteriors" ha precisat la regidora de Benestar Social, Ángela Llorca.

- Publicitat -

Llorca ha indicat que este programa d'ajudes està dirigit a “costejar les despeses d'assistència que tenen a casa seua les persones dependents o amb necessitats especials, de manera que puguen romandre al seu entorn habitual i disposar de més autonomia, així com millorar-ne la qualitat de vida, ja que reben ajut personal o bé ajuda de tipus domèstic”.

Per ser beneficiari d'estes ajudes "és indispensable residir a Benidorm, estar empadronat com a mínim des de fa un any i tenir un dictamen favorable de la Comissió de Valoració de la Regidoria de Benestar Social". Esta comissió serà la que fixi, cas per cas, el nombre dhores subvencionades del programa, les tasques que sinclouen, la intensitat i durada de lassistència domiciliària i la quantitat total de lajuda.

El beneficiari haurà de presentar una necessitat de suport al domicili “evident i constatable” per a lexercici de la seua autonomia que li permeti continuar en el seu entorn habitual. La quantia a subvencionar, ha indicat l'edil, “serà d'un màxim de 15 euros per hora d'atenció personal, psicosocial i educativa i un màxim de 12 euros per hora quan es tracti d'atenció domèstica fins a un màxim de 40 hores mensuals per unitat familiar o de convivència”.

En qualsevol cas, ha afegit, “l'aportació vindrà fixada en relació amb el cost del servei i la renda mensual per càpita tenint en compte tots els ingressos de la unitat de convivència”.

Les bases que regeixen la concessió d'estes ajudes es publicaran al Banc de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) ia la seu electrònica municipal: https://sede.benidorm.org

Les sol·licituds podran presentar-se a l'exercici 2023 i excepcionalment fins al 23 de novembre de 2023 per a tots/es aquelles beneficiaris/àries que haguessin rebut l'ajut durant l'exercici de 2022.

CatalàEspañol