fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 octubre 2022

Benejúzar aprova el seu pressupost 2022

El muntant és de 5.249.375,61 euros, un 2,24% menys que l'exercici anterior, ja que prima l'austeritat i el control de la despesa pública.

El Ple de Benejúzar ha aprovat hui el pressupost municipal per a l'any 2022 El document reflecteix lincrement de la partida de subvencions a associacions esportives i de promoció econòmica i social.

- Publicitat -

"Des de l´Ajuntament tenim intenció d´actualitzar els convenis de col·laboració amb les entitats i millorar la quantia que reben", ha explicat l´alcaldessa, Rosa García, qui ha afegit que "també hem incrementat la partida de PEIS fins arribar als 40.000 euros i la de beques per desplaçament per a estudiants universitaris, que passa a 40.000 euros”.

Al pressupost s'han contemplat uns ingressos i despeses que ascendeixen a un total de 5.249.375,61 euros, fet que suposa una disminució respecte a l'exercici anterior del 2,24%. Per tant, es tracta d'un pressupost basat en l'austeritat i el control de la despesa pública que busca l'eficiència en la gestió municipal.

- Publicitat -

Així, pugen partides com la de Personal i despesa corrent, i es contemplen només les inversions reals, si bé es podran fer més conforme s'incorporin a les arques públiques els romanents de Tresoreria de la liquidació del pressupost anterior.

Pel que fa als diferents capítols, pel que fa a despeses de Personal, l'import global és de 1.559.489,24 euros. Esta partida augmenta un 7,83% a causa de l'actualització de les retribucions i assegurances socials incloses a la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple el mes de febrer passat.

Pel que fa a despesa corrent, s'han consignat crèdits per 2.415.875,21 euros, amb un augment del 21,85% respecte al pressupost de l'any passat. Per altra banda, les transferències corrents comprenen crèdits per aportacions de lAjuntament sense contraprestació dels agents receptors. Esta partida és de 334.119,39 euros.

En el capítol de Inversions reals, el pressupost arreplega una partida de 925.315,7 euros. Unes es finançaran a través de transferències de capital com l'ampliació de la xarxa de drenatge al nucli urbà amb 400.000 euros, reconstrucció de l'escorxador municipal amb 247.243,84 euros, la reposició dels lavabos de la zona d'oci amb 81.878,43 euros o la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis al polígon industrial La Ceràmica amb 122.604 euros.

Entre les inversions finançades amb recursos propis hi ha la renovació del parc al costat del centre de salut amb 14.194,12 euros, unes obres corresponents als pressupostos participatius de l'exercici 2021 que no es van poder executar, així com l'adaptació de patis inclusius a l'escola Antonio Sequeros amb 25.000 euros, proposta guanyadora en este mateix procés de participació ciutadana este any.

El pressupost també preveu obres de millora i condicionament d'instal·lacions de zones esportives amb 9.285,06 euros. A més, hi ha recollides altres inversions com l'adquisició d'un etilòmetre per a la Policia Local o el sistema de gestió policial, nova maquinària de parcs i jardins, equipaments per a l'escola bressol, mobiliari per a l'administració o equipament informàtic.

L'alcaldessa, Rosa García, ha explicat que hi ha una altra sèrie d'inversions que són susceptibles d'incloure-les al pressupost mitjançant modificació de crèdits finançada amb romanent líquid de tresoreria. Entre estes figuren les relatives a mobiliari per a la nova ludoteca, parc agility, asfaltat i voreres, obres de tancament de l'auditori, aire condicionat al col·legi Antonio Sequeros o el sistema de control d'accés a la biblioteca municipal, entre d'altres.

Pel que fa a la previsió d'ingressos, està equilibrada amb la de despeses. S'hi preveu recaptar 1,7 milions d'euros a través d'impostos directes, 40.000 en indirectes, quasi un milió en taxes, preus públics i altres ingressos i 1,6 milions en transferències corrents, a més de 7.454 euros en ingressos patrimonials. Els 850.000 euros a ingressar per transferències de capital són subvencions d'altres administracions i van directament al capítol d'Inversions, i l'Ajuntament de Benejúzar no ha de destinar diners en este pressupost a amortitzar deute, en haver-se liquidat l'exercici anterior el préstec que existia .

ValenciàEspañol