Notícies d'Alacant i província

dilluns, 29 maig 2023

El Consell complementa amb 1.700 euros les beques salari dels universitaris

Limport de les beques salari per beneficiari té una quantia màxima de 6.000 euros.

La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es complementa l'import de les beques salari, lligades a la renda, per a la realització d'estudis universitaris el curs acadèmic 2020-2021 a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

Les beques salari que atorga la Generalitat, amb caràcter pluriennal i que compten amb una dotació pressupostària de 16,5 milions d'euros queden condicionades a la resolució de la concessió de les beques de caràcter general que cada curs acadèmic convoca el Ministeri dEducació en lapartat referent a les beques de quantia fixa lligada a renda.

L'import màxim per beneficiari de les beques salari, sumant l'assignació del Ministeri i de la Generalitat, és de 6.000 euros.

- Publicitat -

Per tant, una vegada resolta la convocatòria del Ministeri i analitzats els expedients dels alumnes que no han estat beneficiaris de la beca esmentada s'ha procedit a atorgar un import addicional de 1.700 euros complementaris als 4.300 euros ja concedits per la Generalitat, per completar la quantia màxima de 6.000 euros establerta a la convocatòria.

Així, aleshores, s'ha destinat una quantia global de 183.600 euros per suplementar les beques salari de 108 estudiants valencians.

Desglossat per universitats: la Universitat de València rep 76.500 euros per completar la beca salari de 45 alumnes; la Universitat d'Alacant rep 44.200 euros per a 26 estudiants; la Universitat Politècnica de València rep 28.900 euros per a 17 estudiants, i les universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx, reben 17.000 euros, amb els quals se'n beneficiaran 10 alumnes cadascuna.