Notícies d'Alacant i província

dimecres, 6 desembre 2023

Barcala 'avança satisfactòriament' per implantar la carrera professional després de ser avalat pel jutjat

L'alcalde d'Alacant ha reaccionat en conèixer-se la decisió desfavorable al recurs de subdelegació del Govern contra el sistema de promoció interna municipal

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, ha destacat este dimecres que l'Ajuntament “segueix avançant satisfactòriament” en la implantació de la carrera professional i s'ha felicitat per la sentència del jutjat del Contenciós Administratiu número 1 que ha rebutjat el recurs de la Subdelegació del Govern d'Espanya contra el desenvolupament d'este sistema de promoció interna i millora de les expectatives professionals dels funcionaris al consistori alacantí.

El fallada judicial emesa divendres passat i coneguda este dimecres imposa les costes judicials a la Subdelegació del Govern i destaca als seus fonaments de dret que una Llei de Pressupostos “no pot, sense modificar prèviament la norma legal que regula el règim substantiu d'una determinada parcel·la de l'ordenament jurídic, desconèixer-ho, i fer-ne una aplicació diferent de la prevista a la norma l'aplicació de la qual pretén”.

La sentència reconeix que en este cas “hi ha previsió legal que imposa a les administracions públiques (en este cas a l'Ajuntament d'Alacant) l'obligació de reconomia i regulació del complement de carrera professional, i la dotació pressupostària establerta al'efecte de cap manera resulta equiparable a increments retributius puntuals que puga acordar una administració, per la qual cosa l'acord plenari impugnat no es veu afectat (atès el seu abast) pels límits pressupostaris analitzats”.

“Teníem dos procediments jurídics que podien condicionar el futur de la carrera professional: un interposat per un sindicat que qüestionava el reglament sense el qual no es pot aplicar la carrera i un altre interposat per la Subdelegació del Govern d'Espanya que, directament, es negava a aplicar i pagar la carrera professional”, ha explicat Barcala. El primer edil ha afegit que cap d´estes dos procediments "ha suposat fre perquè l´equip municipal de Govern continués progressant en la total implantació, que hem avançat en la fixació de factors i en l´acord de quantitats i terminis d´aplicació".

"L'Ajuntament ha guanyat tots dos procediments perquè hem defensat la feina feta, la voluntat d'implantar la carrera professional i la legalitat i legitimitat de la plantilla municipal per ser reconegut este dret”, ha recalcat l'alcalde. Seran el Govern d'Espanya i els partits que el conformen amb representació en este Ajuntament els que hajan d'explicar per què ataquen la implantació a Alacant de la carrera professional. Que deixin ja este doble discurs de dir ací que la recolzen, alhora que intenten impedir-ne la implantació per mitjà de demandes”.

"Seguim avançant satisfactòriament en la negociació", ha conclòs Barcala, "convençuts que està molt pròxim l'acord definitiu de l'equip municipal de govern amb els sindicats”.

Acord plenari del 30 de març de 2022

En concret, el recurs de la Subdelegació del Govern rebutjat pel jutge es va presentar contra l'acord plenari de l'Ajuntament d'Alacant en sessió extraordinària de data 30 de març del 2022, pel qual s'aprova de manera definitiva el precedent acord plenari en sessió extraordinària de data 16 de gener de 2017, pel qual s'aprova inicialment el pressupost general de l'Ajuntament esmentat i la plantilla de personal i els seus organismes autònoms per a l'any 2022 quant a l'aplicació pressupostària de 205.836 euros que possibilita el desenvolupament del sistema de carrera professional a l'Ajuntament d'Alacant.

I també, en segona instància, contra la desestimació presumpta per l'Ajuntament d'Alacant del requeriment d'anul·lació de l'Acord Plenari anterior, efectuat per resolució de la Subdelegació del Govern de data 7 de juny de 2022, a l'empara del que preveu l'art. 65 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).