Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 abril 2024

L'Ajuntament tramita dos contractes de prop de 900.000 euros per a millores en Orihuela Costa d'asfaltat i parcs infantils

El portaveu adjunt de l'equip de govern, Rafael Almagro, va donar compte este dimarts dels acords aconseguits en la Junta de Govern Local, entre els quals va destacar l'aprovació de factures per import de 260.769 euros.

Almagro va manifestar "La nostra satisfacció com equip de govern de poder tirar endavant l'aprovació de l'expedient de contractació per a les obris de parcs infantils en Orihuela Costa, per 300.000 euros que consistirà en pavimentacions, reparacions de la xarxa de reg, enjardinament, reparació i col·locació d'instal·lacions esportives en diferents zones del nostre litoral ". Així, s'actuarà en:

 • Carrer apatita. Villapiedra
 • Carrer Cap Turiñan. Lomas de Cap Roig
 • Carrer Cap Ortegal. Lomas de Cap Roig
 • Carrer Llimoner. Montezenia
 • Carrer Plutó. la Florida
 • Carrer Escorpí, La Florida
 • Carrer Baikal. Lagosol-Sector F-2
 • Carrer del Rocío. la Zenia
 • Carrer Colom. la Zenia

A més d'esta important gestió municipal, el portaveu de l'equip de govern va explicar també que durant la celebració de la Junta de Govern també es va aprovar l'expedient de contractació per a les obris de repavimentació i asfaltat en Orihuela Costa, per un import de 570.091 euros. Esta actuació tindrà una durada de quatre mesos i estarà centrada en:

 • Campoamor
 • els Dolses
 • Vilamartí
 • Platja Flamenca
 • la Zenia
 • agres
 • Florida
 • PAU-20

D'esta manera tal com va manifestar Almagro "donem solució a reivindicacions històriques dels veïns de la costa que hem anat recollint durant molts mesos i que suposen una important inversió que millorarà la qualitat de vida de tots ells”, alhora que va insistir que “els diners de la costa repercuteixen a la costa ja que estes fons provenen dels PMS”.

En un altre ordre de coses, en matèria d'Esports, es va donar llum verda a la concessió de subvencions corresponent a la Línia 1 "Entitats esportives i esportistes individuals per la seua participació en competicions modalitat individual o per equips", corresponent a 2017. D'esta manera , s'han beneficiat un total de 26 entitats i esportistes individuals per un import total de 87.297 euros.

De la mateixa manera, es va procedir a la concessió de la subvenció de la Línia 2 "Organització, promoció, desenvolupament i col·laboració en esdeveniments esportius i activitat física", concedint així a un total de huit entitats per onze esdeveniments un import total de 27.633 euros.

Pel que fa a matèria de disciplina urbanística, es va denegar la concessió de llicència d'obris per a la construcció d'una piscina en un habitatge unifamiliar a Orihuela Costa, mentre que també es va concedir la construcció d'un habitatge unifamiliar amb piscina a PAU-21. A més, es va adonar de la sentència de l'TSJ, pel qual es condemna a un particular a el pagament de 50.793 euros, desestimant el recurs interposat contra una sanció per la construcció de diversos habitatges en Verge de el Camí.

A l'àrea de Cultura es va donar llum verda a la subvenció nominativa per a la Fundació de la Comunitat Valenciana Patronat Històric Artístic Ciutat de Orihuela, Per un import de 10.000 euros d'acord amb el conveni subscrit el juliol de 2013, per un període de quatre anys.