Notícies d'Alacant i província

dijous, 7 desembre 2023

L'Ajuntament d' Torrevieja convoca borses de treball per a oficials i inspectors de la Policia Local

El Consell de la Policia Local que presideix l'alcalde, José Manuel Dolón, ha estat informat de la constitució de borses de treball per a la provisió temporal dels llocs vacants i no ocupats d'Inspector (4) i d'Oficial (2) a la Policia local pel procediment de millora d'ocupació. Així mateix en el citat consell es van abordar altres qüestions com el pas a la situació de segona activitat o la proposta de l'canvi d'horari de torn del matí denominat 5X2. De tot això ha donat compte en roda de premsa l'alcalde este matí.

L'alcalde ha explicat que l'esmentada borsa de treball s'ha tramitat amb el dictamen favorable de el Consell Jurídic Consultiu "que ens dóna via lliure per a esta convocatòria a la qual sabem que es va a presentar força gent". Tot i que esta borsa no suposarà un increment de policies per ser de promoció interna és molt important perquè "amb estes incorporacions es va a completar el nombre de comandaments de Torrevieja, Que per les seues característiques hauria de tindre 7 inspectors i en l'actualitat compta només amb 3, i s'evitarà que els agents, fins i tot els interins, hajan de cobrir els serveis assumint el comandament ".

Estes comandaments se sumaran a les places de 2 agents més 2 oficials que es van aprovar en l'oferta pública d'ocupació de l'any 2015 a les que va donar el vistiplau a la Subdelegació de Govern.

Respecte a la situació de segona activitat dels agents, Dolón ha explicat que ja s'ha elaborat el catàleg de llocs a què poden acudir els que ho haurien sol·licitat l'any anterior per malaltia o per edat. Sobri este tema, el punt de discrepància se situa que els tècnics municipals consideren que passen a la segona activitat amb la mateixa retribució econòmica que té cadascun en el moment de produir-se, mentre que per part de la policia es considera que han de cobrar la màxima retribució permesa. El tema s'ha desbloquejat assumint l'informe tècnic que tots els que generin el dret el puguen passar a gaudir independentment que puguen plantejar una reclamació econòmica. El catàleg de llocs permetrà la mobilitat entre els que ja ocupen places i les noves incorporacions.

Un altre tema rellevant fa referència a les hores d'inici i fi de servei de torn del matí per al personal de la Policia que el presta en règim ordinari, l'anomenat 5X2. Este torn s'inicia a les 6 del matí i acaba a les 13'30 hores -podent oscil·lar en una hora per als policies que s'han acollit als beneficis de la conciliació familiar- La proposta de l'alcalde és que s'iniciï a les 8 del matí i acabi a les 15 hores. Endarrerir este torn serviria per "cobrir serveis als quals ara no arribem, perquè l'horari en què es presta este servei s'inicia molt prompte, a una hora en què a penes hi ha activitat i acaba massa prompte". L'alcalde ha considerat este tema com "important" i ha afegit que la proposta de modificació s'ha traslladat a la taula de negociació amb els corresponents informes tècnics de Recursos Humans i de el director general de la Policia Local.

Durant la seua intervenció, l'alcalde ha reiterat en diverses ocasions que "els drets dels policies són molt importants però encara ho són més els drets de tots els ciutadans, ells són els que paguen per mantindre la ciutat i són els que pateixen el dèficit en els serveis ".

Al Consell Local també es va abordar el canvi d'una vintena de llocs de treball de Trànsit-Barris a Operatiu, una circumstància que permetrà que “a la nit hi haja una major dotació de serveis que ara costa molt completar-los”.

També va estar sobri la taula el projecte de el Reglament de Policia Local que porta temps paralitzat per diversos inconvenients. "Cal donar tràmit a la negociació i intentar que es posi en marxa", ha dit l'alcalde abans de fer esment a l'últim punt d'esta trobada, la contractació de telecomunicacions operatives per a la Policia Local. En este assumpte ha assegurat que s'està intentant consolidar la xarxa Comdes, "el més normal és que la Policia Local estigua intercomunicada amb la xarxa que uneix a tots els serveis de seguretat de la Comunitat Valenciana", ha dit.

L'alcalde s'ha referit als policies que han estat detinguts al marco d'una operació que està sota secret de sumari. Dolón ha manifestat que li causa "tristesa" i ha assegurat que si es confirmen les acusacions, "prendré les mesures amb tot rigor amb els qui no guarden un mínim de dignitat en el seu treball a l'servei dels ciutadans". Mentre arriba este moment ha recordat que hi ha el dret a la presumpció d'innocència i que ha sol·licitat a l'intendent principal que s'incoï per l'òrgan municipal competent els expedients disciplinaris que correspongui, així com, si és el cas i per raó de la gravetat dels fets, les mesures cautelars que consideri resultin de l'aplicació, incloent la durada de les mateixes.

A preguntes dels mitjans de comunicació per la informació façalitada hui per l'edil del PP sobri la finalització del contracte de rènting dels vehicles de la Policia Local, Dolón ha dit que el contracte continuarà mentre s'estigua tramitant un nou expedient al que porten treballant molt de temps dos policies. Es tracta d'un contracte que millorarà l'actual, que s'adjudicarà per lots. “El contracte actual continuarà amb tota normalitat i naturalitat, amb les mateixes condicions. Els funcionaris ja ho han avisat a l'empresa i és una situació transitòria fins que entre en vigor el nou contracte”.