L'Ajuntament convertirà 33 col·legis públics d'Alacant en autònoms energèticament

La instal·lació prevista permetrà atendre la demanda energètica que té els centres durant el dia

328
Ajuntament d'Alacant

El ajuntament d'Alacant tenen preparat per a incloure en les inversions financerament sostenibles el projecte d'autosuficiència energètica en centres educatius d'Infantil i Primària de la ciutat, de què es beneficiaran 33 dels 54 col·legis públics existents, que són els que reuneixen les condicions idònies per el funcionament de les plaques solars. D'esta manera, estes centres es convertiran en absolutament sostenibles en termes energètics.

El regidor d'Infraestructures, Manteniment i Medi Ambient, Israel Cortés, ha explicat que «els col·legis públics de la ciutat d'Alacant tenen un consum d'energia elèctrica en horari diürn, per tant, un potencial consumidor d'energia solar fotovoltaica ja que esta produeix electricitat en el mateix horari del centre. A més, tenen les cobertes dels edificis sense ús i sense obstacles propers, cosa que permet la producció òptima de les plaques fotovoltaiques a 33 dels 54 centres de la ciutat».

Les instal·lacions d'autoconsum estan regulades pel RD 900/2015 de 9 d'octubre, modificat pel RD 15/2018 de 5 d'octubre, en el qual, entre altres coses, elimina els possibles càrrecs a l'autoconsum i classifica les instal·lacions en amb excedents o sense excedents.

Israel Cortés ha explicado que «para la redacción del proyecto, se han estudiado las cubiertas y edificios de todos los colegios del municipio, eligiendo los que debido a su fisionomía, tipus de cubierta y obstáculos que pugan dar sombras se adaptan mejor a las instalaciones de energía solar, dejando sin hacer los que tienen tejados en peores condiciones o tienen sombras cercanas que reducirían la producción en exceso, por lo que no resulta viable su instalación. En total 33 colegios públicos de los 54 serán absolutamente sostenibles en términos energéticos».

La inversió prevista per a atendre este projecte s'apropa a l'milió d'euros i està dividit en tres lots de 309.538, 357.641 i 324.566 euros.

El regidor de Medi Ambient ha comentat que «ja que ja estan regulades legalment les instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa en règim d'autoconsum, l'energia solar fotovoltaica ja és competitiva i rendible sense ajudes».

És per això que l'Ajuntament ha vist el moment de desenvolupar este projecte ja que com a consumidors resulta a mitjà i llarg termini més barat adquirir panells, instal·lar-los i autoabastir d'electricitat, de comprar l'energia a la xarxa de distribució. Estes instal·lacions permetran a més a l'Ajuntament la possibilitat d'aportar energia a el sistema elèctric per disminuir o anul·lar les factures d'electricitat de forma neta.

La instalación solar fotovoltaica se caracteriza por su simplicidad, su silencio, su larga duración, el poc mantenimiento que requiere, su elevada fiabilidad y la ausencia de daños producidos al medio ambiente. Por tanto, esta generación eléctrica sin movimiento o emisión de humos o gases, manteniendo la seguridad el suministro pero sabiendo que cada Kw que produzca la instalación es uno menos que generarán las centrales contaminantes, mejoran aun más sus condiciones de eficiencia energética.