Notícies d'Alacant i província

diumenge, 27 novembre 2022

Ajudes per façalitar habitatges a persones vulnerables a Teulada Moraira

Estes podran sol·licitar-se fins al 31 de març del 2023 a través de la seu electrònica, on també es podran consultar totes les bases.

L'Ajuntament de Teulada presenta les ajudes directes destinats a façalitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acollides al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària , ia altres persones especialment vulnerables de Teulada Moraira.

- Publicitat -

L'import de les ajudes a concedir per l'Ajuntament de Teulada prové dels fons de l'Estat i de la Generalitat a l'empara de la subvenció de caràcter excepcional i singular, un import total de 11.325 euros.

Estes podran sol·licitar-se fins al 31 de març del 2023 a través de la seu electrònica, on també es podran consultar totes les bases. Seran subvencionables les despeses compreses des de l'1 de gener del 2022 fins al 31 de març del 2023 en concepte de rendes de lloguer dels habitatges, preu de cessió de l'habitatge, allotjament o solució habitacional objecte del contracte d'arrendament o cessió que siga igual o inferior a 600 euros mensuals. També són subvencionables les despeses de llum, aigua i internet.

- Publicitat -

Cal assenyalar que la comissió valorativa serà l'encarregada d'analitzar cada cas específic i distribuir estes ajuts en funció de les necessitats de cada cas en particular. podent cobrir fins al 100% de limport total de lajuda en el moment de la seua concessió.

La regidora de Benestar Social, Sara Richardson, ha emfatitzat en la importància d'este tipus d'ajuts a les persones més vulnerables, “perquè hem d'estar sempre per donar-los suport i contribuir a cobrir les necessitats bàsiques de tots els nostres veïns i veïnes”.

CatalàEspañol