````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

Ajuts per a les persones productores per a la collita en verd del raïm de vinificació

El Ministeri d'Agricultura ha fixat, dins de les mesures PASVE, una partida de 15 milions d'euros amb la intenció de corregir els desequilibris de mercat

La Unió Llauradora informa que les persones productores de la Comunitat Valenciana tindran ajudes este any per a la collita en verd del raïm de vinificació, tal com ha informat la Conselleria després de la petició desta organització.

El departament autonòmic d'Agricultura confirma així que se suma al programa del Ministeri per al qual ja s'ha destinat una partida econòmica de 15 milions d'euros a tot l'Estat.

Un cop conegut que la Conselleria d'Agricultura publicarà convocatòria d'estes ajudes, cal fixar les condicions i establir el termini de sol·licitud.

Les comunitats autònomes mitjançant la publicació de les respectives convocatòries, hauran, si és el cas, establir el termini per presentar sol·licituds, que no podrà començar abans del 15 ni acabar després del 30 dabril de 2023, havent de realitzar lexecució de la collita en verd abans del 16 de juliol deste mateix any.

La collita en verd és una mesura de regulació de mercato, un instrument de gestió de riscos que es desencadena en el moment que es detecta un desequilibri de mercat, cosa que comporta una decisió ràpida perquè la posada en marxa siga àgil i eficaç.

La Unió creu que és la mesura més efectiva per regular els desajustos entre l'oferta i la demanda i l'única que garanteix un nivell adquisitiu digne per a les persones productores, molt per sobri de l'emmagatzematge privat que majoritàriament beneficia el sector elaborador de vi.

La Unió proposa que dins les condicions d'este ajut s'acullin les parcel·les registrades a les diferents DOP (Alacant, Utiel-Requena i València) i IGP (Terres de Castelló) de la Comunitat Valenciana. La quantia de lajuda es fixarà segons la pèrdua dingressos i els costos de destrucció dels raïms.

En primer lloc, hi ha la pèrdua d'ingressos vinculada a la destrucció o eliminació dels raïms i la pèrdua dingressos per cada parcel·la objecte dajuda que es calcularà tenint en compte el preu dassegurament de cadascuna de les varietats de les diferents DOP i IGP valencianes.

Quant als costos directes de destrucció o eliminació dels raïms, la quantia de l'ajuda o el barem estàndard del cost unitari per hectàrea s'hauria d'establir per unificar-los amb la resta de l'Estat a 1.500 €/ha per l'eliminació manual i 972,61 €/ha per eliminació mecànica.