fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 juny 2022

Convoquen els ajuts del Pla Conviure per a la rehabilitació d'edificis

El termini per presentar sol·licituds s'iniciarà el 15 de febrer i finalitzarà el 29 d'abril.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria de les ajudes de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica del Pla Conviure 2022 per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït a municipis de la Comunitat.

- Publicitat -

Lobjecte principal desta línia dajuts, promoguda per la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, és el suport a les entitats locals per a la rehabilitació del seu patrimoni urbà o edificat. El pla es basa en quatre claus: l'aposta per un model sostenible, la defensa d'una concepció ecosistèmica del medi urbà, la defensa del públic com un model exemplaritzant i la implementació de mecanismes de governança innovadora.

La quantia total màxima dels ajuts a concedir serà inicialment de 6.464.350 euros i limport màxim de la subvenció per sol· licitud serà de 500.000 euros.

- Publicitat -

Es poden acollir a la subvenció les obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació dedificis del patrimoni dentitats locals dús social, administratiu, de serveis, o de caràcter cultural o històric; l'adequació de l'entorn construït com a carrers, places o zones d'esplai i esbarjo; i lestratègia local de rehabilitació.

Poden accedir a les ajudes les administracions locals i entitats del sector públic d'àmbit local que ostenti la titularitat patrimonial de l'immoble, o justifiquin estar en disposició d'adquirir-lo, on es proposa la rehabilitació de l'edifici o l'adequació.

El termini per executar les obres no podrà excedir els 36 mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de lajuda al DOGV i els treballs no podran estar iniciats abans de la sol· licitud dels ajuts.

Entre els criteris de valoració es tindrà en compte la necessitat d‟intervenció en l‟entorn urbà, estar el municipi en risc de despoblació, ser un espai urbà sensible (l‟àrea d‟intervenció es troba majoritàriament dins de l‟àrea qualificada pel Visor d‟Espais Urbans Sensibles com a «espai urbà sensible»), en funció de les ajudes concedides per la Conselleria; i de la qualitat de lestratègia i de lactuació proposada (qualitat urbana, arquitectònica i constructiva, governança participativa, inclusió i sostenibilitat).

El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà el 15 de febrer i finalitzarà el 29 d'abril, fins i tot.

ValenciàEspañol