````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

La Generalitat convoca ajudes per impulsar la indústria audiovisual a la Comunitat Valenciana

La Generalitat contribueix al creixement del sector audiovisual ia impulsar el model productiu valencià.

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei que estableix les bases regulatòries per les quals es convoquen ajudes, per una quantia global de 6,5 milions dʻeuros, en tres anualitats, destinades a impulsar un nou model econòmic de la indústria audiovisual en matèria de producció cinematogràfiques i obris audiovisuals al territori de la Comunitat Valenciana.

Amb estes subvencions, la Generalitat vol contribuir al creixement sectorial de l'audiovisual i impulsar el model productiu valencià, fomentant el desenvolupament de les capacitats i recursos disponibles, amb l'objectiu d'atraure agents nacionals i estrangers que aportin a la indústria audiovisual valenciana el coneixement i recursos tècnics en les pràctiques més avançades de la indústria audiovisual internacional.

Esta iniciativa, duta a terme conjuntament des de la Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic, la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d´Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, s´emmarca en el foment d´un model econòmic per a la Comunitat Valenciana més productiu, modern i social.

En concret el decret llei estableix les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a l'impuls de la indústria audiovisual i l'ocupació del sector dins el territori valencià a través del finançament de projectes de producció, inclosa la postproducció, d'obris cinematogràfiques i obris audiovisuals de nacionalitat espanyola o estrangera en què s'incorrin despeses de producció, en què també es té en compte la prostproducció al territori valencià.

La quantia global màxima de les ajudes és de 6,5 milions d‟euros distribuïts en tres anualitats. Per a este any les ajudes pugen a 2,5 milions, mentre que les corresponents a les anualitats 2024 i 2025 seran de 3,5 milions i 500.000 euros, respectivament.

Podran ser beneficiàries les empreses dedicades a la producció audiovisual, incloses agrupacions d'interès econòmic, inscrites al corresponent Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana oa qualsevol altre registre administratiu d'empreses audiovisuals del territori espanyol, així com qualsevol empresa productora nacional de tercers Estats de la Unió Europea que estiguen habilitades als seus països d'origen i tingui un establiment permanent al territori espanyol.

Les ajudes s'atorgaran a projectes d'obris cinematogràfiques o obris audiovisuals nacionals o estrangeres que suposin un impuls al sector econòmic i productiu valencià ia l'ocupació, en incórrer la seua producció, inclosa postproducció, en una despesa al territori de la Comunitat Valenciana d'almenys 2 milions d'euros en una producció amb un cost global de , almenys, 4 milions.