Notícies d'Alacant i província

dilluns, 5 desembre 2022

Redován convoca els ajuts a emprenedors que hajan iniciat el seu negoci a l'últim any

La convocatòria 2018 amplia el termini "perquè estigua coberta la creació d'empreses en tots els mesos de l'any", explica la regidora Maite Martínez.

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Redován ha donat el vistiplau a una nova convocatòria d'ajudes econòmiques destinades, en este cas, a la generació de llocs de treball en el municipi a través de la promoció de l'ocupació per compte propi, és a dir, a emprenedors i emprenedores.

- Publicitat -

estes subvencions, que tenen una quantia total de 3.000 euros consignats en el pressupost, s'adreçaran “als que hajan posat en marxa el seu negoci entre el 31 d'agost del 2017 i el 31 d'agost del 2018”, ha explicat la regidora d'Ocupació, Maite Martínez i ha puntualitzat que "este any ampliem els terminis perquè estigua coberta la creació d´empreses durant tots els mesos de l´any, ja que entre els requisits hi ha el que l´activitat es mantingui un mínim de tres mesos".

La quantia de les ajudes serà de 300 euros per a emprenedors; 400 euros per a dones emprenedores i 500 euros per a emprenedors i emprenedores amb algun tipo de discapacitat. El que cobreixen són despeses d'equipament de les empreses com l'adquisició o arrendament d'el bé immoble on es va a exercir l'activitat, adequació i reforma, mobiliari, rètols, equips d'oficina i informàtica, maquinària, instal·lacions de llum, aigua, gas, telèfon, estris, eines, etc. En cap cas seran subvencionables els impostos ni despeses derivades de dipòsits, fiances o traspassos.

- Publicitat -

Maite Martínez ha comentat que poden sol·licitar l'ajut les societats mercantils, comunitats de béns, societats civils i cooperatives "en este cas correspondrà una única ajuda, amb independència del nombre de membres", així com els empresaris individuals que compleixin amb els requisits de crear l'empresa entre el 31 d'agost del 2017 i este any i que l'activitat es mantingui un mínim de tres mesos. Tampoc es concedirà si ja han demanat subvencions per al mateix concepte i és requisit indispensable que l'activitat es desenvolupi al terme municipal de Redován.

La resta de requisits es poden consultar a les bases que ja estan publicades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la web de l' Ajuntament de Redován (Http://redovan.sedelectronica.es/info.0), on també apareix la sol·licitud que cal emplenar, així com la documentació que haurà de presentar-se.

Primera convocatòria per a la contractació de 16 peons agrícoles

D'altra banda, el consistori redovanense també ha posat en marxa la primera convocatòria SEPE-Corporacions Locals 2018 per a la contractació de 16 peons agrícoles que exerceixen les seues tasques des del 29 de juny fins al 28 de setembre.

En concret es realitzaran tasques de neteja de barrancs, camins rurals i àrea recreativa de l'Ermita, i la subvenció que es demana a l'SEPE compta amb un pressupost de 62.143,20 euros.

L'edil Maite Martínez ha explicat que com en anys anteriors, és el SERVEF qui preselecciona el personal que compleix els requisits per ocupar estes llocs "i que un cop realitzada esta preselecció hauran de presentar la documentació que marqui el Servei d'Ocupació i Formació en l' agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament ". La regidora ha afegit que amb esta preselecció es baremarà als candidats per a la selecció final, "un procés de què formen part els representants sindicals a l'Ajuntament".

CatalàEspañol