Notícies d'Alacant i província

divendres, 3 febrer 2023

5,6 M/€ en ajudes d'eficiència energètica per a 460 entitats comercials i artesanes

Els beneficiaris d'estes ajudes aprovades pel Consell són persones físiques i jurídiques que van realitzar la inversió presentada a la convocatòria del 16 de juny de 2022

El Ple del Consell ha aprovat un decret del Consell per a la concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons dinterès públic, social i econòmic, de les ajudes per a la realització dactuacions de modernització, implantació de mesures destalvi i eficiència energètica i sostenibilitat del comerç i l'artesania.

- Publicitat -

Per atendre les obligacions econòmiques que es deriven deste decret, dacord amb larticle 168.1.c) de la Llei 1/2015, es tramitarà una modificació de crèdits en la forma establerta en esta llei a càrrec del programa pressupostari 761.10, 'Ordenació i promoció comercial i artesana', capítol VII, despeses de capital, per un import total màxim de 5.649.809,31 euros.

Les beneficiàries d'estes ajudes són persones físiques i jurídiques que es van presentar a la convocatòria efectuada per Resolució de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, de data 16 de juny de 2022, i tenien dret a elles encara que no van poder ser ateses per insuficiència de crèdit disponible.

- Publicitat -

Així, un total de 460 entitats comercials i artesanes podran accedir a estes ajudes de manera directa gràcies al que estableix larticle 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i larticle 168.1.c), de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions.

Esta norma determina que, de manera excepcional i atenent les raons d'interès públic, social i econòmic justificades per la crisi energètica i econòmica, conseqüència de l'increment de l'energia i dels combustibles, a més de determinades matèries primeres i béns intermedis, així com l'obligació de complir noves mesures de estalvi i eficiència energètica, puguen ser concedides estes ajudes.

CatalàEspañol