fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 agost 2022

Noves ajudes econòmiques per a pimes i autònoms per minimitzar l'impacte de la crisi generada pel Covid-19

Els ajuts tindran un valor entre 1000 i 3000 euros i es podran sol·licitar fins al proper 11 d'agost

La Regidoria de Foment Econòmic i Comerç de l'Ajuntament del Campello, dirigida per Marisa Navarro, ha publicat la convocatòria de les ajudes de la Diputació d'Alacant per a l'anualitat 2022, l'objectiu de la qual és minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19 suposa pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats.

- Publicitat -

Per optar a les ajudes és imprescindible que els sol·licitants compleixin el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es sol·liciti l'ajuda (entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja estat igual o inferior a la mitjana mensual facturada els mateixos mesos el 2019.

Este requisit es justificarà a l'Ajuntament mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa a la instància presentada juntament amb la documentació requerida. La quantia de les ajudes a atorgar serà de 1.000 a 3.000 euros com a màxim.

- Publicitat -

La concessió de la subvenció sefectuarà en règim de concurrència competitiva, fins a esgotar el crèdit pressupostari, establint com a únic criteri de valoració, la data i hora dentrada de la sol· licitud.

Seran subvencionables els conceptes de despeses corrents de l'activitat, abonats en el període comprès entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, que es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent al trànsit mercantil i amb la documentació acreditativa de pagament.

La participació en estes ajuts requerirà la presentació del model normalitzat d'instància de forma telemàtica al termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al BOP d'esta convocatòria. La publicació és del dia 21 de juliol de 2022, per la qual cosa el termini finalitzarà el proper dia 11 d'agost de 2022.

ValenciàEspañol