Notícies d'Alacant i província

diumenge, 5 febrer 2023

Augmenten les denúncies de violència sobre la dona a la província d'Alacant

La violència masclista va provocar 6.564 víctimes, un 5,3% més que fa un any; 712 dones es van acollir a la dispensa de l'obligació de declarar, un 22,1% més que durant el mateix trimestre de l'any anterior

Els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana van registrar un total de 6.997 denúncies per violència de gènere durant els mesos de juliol, agost i setembre d'este any, fet que suposa un increment de l'11,1% respecte del mateix trimestre de l'any anterior, segons l'informe trimestral fet públic hui per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial.

- Publicitat -

Del total de denúncies, 4.549 van ser presentades per la pròpia víctima, bé davant la Policia, 4.465, bé directament al jutjat, 84. 

Les derivades d‟una intervenció policial directa van ser 979, el que implica un 12,8% més d'increment interanual, i les registrades pel comunicat de lesions rebut directament al jutjat van ser 816, un 2,7% menys que el mateix trimestre de l'any anterior.

- Publicitat -

Les denúncies presentades pels familiars de la víctima a seus policials van ser 85, un 39,7% menys que el trimestre anterior. En el període analitzat es va presentar una denúncia al jutjat per part de la família de la víctima.  

Les restants 567 denúncies van obeir serveis d'assistència a tercers en general, cosa que significa un increment del 235,5% respecte de les registrades en el mateix període de l'any anterior.

Per províncies, a la de València es van registrar 3.441 denúncies, 2.605 a la de Alacant i les restants 951 a la de Castelló.

En este període, les dones víctimes de violència masclista a la Comunitat Valenciana van ascendir a 6.564, xifra que representa un augment del 5,3% respecte al mateix període del 2021, durant el qual es van comptabilitzar 6.232.

De les víctimes del tercer trimestre del 2022, 3.998 eren espanyoles i 2.566 eren estrangeres. 3.357 d'estes víctimes es localitzen a la província de València, 2.605 a la de Alacant i 602 a la província de Castelló.

estes xifres col·loquen la Comunitat Valenciana a la Comunitat Valenciana tercera posició quant a la taxa de dones víctimes per cada 10.000 dones, amb un registre de 25,4, només per darrere de les Balears, amb 35,2, i Múrcia, amb 25,8. La mitjana nacional va ser de 19,8.

Augmenta un 22% el nombre de víctimes que no declaren contra el seu agressor

A més, durant el trimestre analitzat, 712 dones valencianes víctimes de violència de gènere es van acollir a la dispensa de l?obligació de declarar. Esta dada suposa un augment del 22,1% respecte al mateix trimestre del 2021.

Del total de dones que es van acollir a la dispensa, 355 eren espanyoles, un 10% més que el mateix període de l'any anterior, i 357 tenien altres nacionalitats, fet que significa un augment interanual del 37,3%. 

De les 712 dones, 372 es van acollir a la dispensa de l'obligació de declarar a la província de València, 276 a la de Alacant i 64 ho van fer a la província de Castelló.

Ordres de protecció sol·licitades i concedides

Entre els mesos de juliol i setembre, es van incoar pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana un total de 1.547 ordres de protecció.

D'elles, 1.320 van ser sol·licitades davant els jutjats de violència sobre la dona, un 10,4% menys que el mateix trimestre de l'any anterior, i 227, davant els jutjats de guàrdia, això és un augment interanual de l'11,8%.

Les ordres de protecció acordades pels jutjats de violència sobre la dona i pels jutjats de guàrdia van sumar un total de 1.280, De les que 1.083 van ser adoptades pels jutjats especialitzats, un 13,8% menys que els mateixos mesos del 2021, mentre que 197 ho van ser pels Jutjats de Guàrdia, és a dir, un augment del 18%.

Mesures judicials penals i civils derivades de les ordres de protecció

Els jutjats valencians de Violència Sobre la Dona van acordar també, derivades de les ordres de protecció i altres mesures cautelars, un total de 2.511 mesures judicials penals i civils de protecció de les víctimes (dones i menors). Les més freqüents van ser les ordres d'allunyament, 860 i la prohibició de comunicació 827.

Les mesures civils dictades per estes òrgans judicials especialitzats de la Comunitat Valenciana, la finalitat de les quals és la protecció de la dona i dels menors mentre es resol el procés penal, van sumar un total de 707. Les més freqüents van ser les relacionades amb la prestació d'aliments, 192, i la suspensió del règim de visites, 170.

Els jutjats de violència sobre la dona de la Comunitat també van acordar 25 mesures específiques de protecció del menor per evitar un perill o perjudici. 

El 81% de les sentències van ser condemnatòries

En el tercer trimestre de 2022, el percentatge de sentències condemnatòries dictades pels òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, tant jutjats de violència sobre la dona, jutjats penals i audiències provincials, en processos de violència de gènere. 81%.

El percentatge més gran de condemnes a maltractadors es va produir un any més als jutjats de violència sobre la dona, amb el 92,7%, ia les audiències provincials, amb el 73,3%. El percentatge de condemnes als jutjats penals es va situar en el 67,5%.

Valoracions de la presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona

Els principals indicadors de la violència de gènere van tornar a experimentar un important augment durant els mesos d'estiu del 2022, un fet que porta la presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, a fer una nova crida a tota la societat perquè prenguem consciència de la gravetat d'una xacra que, a dia d?hui, ha acabat amb la vida de 40 dones.

Les víctimes de violència masclista van augmentar un 9,41% respecte al tercer trimestre del 2021 i les denúncies ho van fer en un 9,73%, situant-se en ambdós casos molt a prop de les cinquanta mil. Per a Carmona, es tracta de xifres “inassumibles”, a pesar de que este augment pugui atribuir-se en part al fet que les dones cada vegada van més a buscar ajuda, confien més en les institucions i denuncien la seua situació, circumstàncies que s'han de valorar de forma positiva.

Carmona assegura que la lluita contra la violència de gènere segueix desenvolupant-se dia a dia i millorant a tots els nivells (assistencial, policial, judicial, legislatiu, sanitari, etc.) i confia que totes les institucions i organitzacions implicades en esta tasca es mantinguin unides en la consecució d'un objectiu que és comú : l'eradicació de la violència masclista de la nostra societat perquè no hi haja ni una sola víctima més.

En este sentit, la presidenta de l'Observatori celebra el augment en més d'un 15 per cent de les denúncies derivades dels informes de lesions que arriben directament al jutjat, per la qual cosa destaca i agraeix la implicació dels professionals sanitaris, la col·laboració dels quals té un enorme valor. 

De la mateixa manera, agraeix la tasca encomiable i encertada dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que, amb l'aplicació del “Protocol zero” del Ministeri de l'Interior, han augmentat les denúncies derivades de la intervenció directa policial quasi en un 20 per cent.

Pel que fa a la feina dels òrgans judicials, Carmona insisteix que demostra la professionalitat, preparació y lliurament dels membres de la Carrera Judicial, que durant el tercer trimestre de l'any van acordar 8.332 ordres de protecció, i van dictar 12.588 sentències (un 6,2% més que un any abans) com a resultat de l'enjudiciament de 12.748 persones (12.650 homes i 98 dones ).

Carmona va considerar molt important que la mesura civil consistent en la suspensió del règim de visites haja mostrat un nou increment, interanual, que s'ha situat al 49,7%, quan ja es compleix un any des de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2021, de protecció integral de la infància i l'adolescència davant de la violència.   

Però adverteix que tota esta feina no n'hi ha prou si no ve acompanyat per la conscienciació i la implicació de tots els ciutadans. Per esta raó, Carmona ha insistit una vegada més en la necessitat d'educar en valors que promoguin el respecte i la igualtat, eliminant estereotipus de gènere, i de fer amb els nostres infants i joves una profunda tasca pedagògica que els permeti saber què és la violència de gènere, com es comença a manifestar i com s'ha d'evitar.

CatalàEspañol