Notícies d'Alacant i província

dimecres, 28 febrer 2024

Aprovat el projecte de reurbanització del carrer Sant Antón de Villena

La Junta de Govern Local celebrada el 30 d'octubre ha aprovat, a proposta de la regidora d'Obres Mari Carmen García, el projecte de “Reurbanització del carrer Sant Antoni entre els carrers Oscar Esplá i José Zapater de Villena. Este projecte està redactat per lenginyer tècnic dobris públiques de lAjuntament de Villena Joacín Gadea Nadal i té un pressupost total de 133.793 euros.

Després de la seua aprovació en Junta de Govern es redactaran els Plecs de Condicions Administratives per a adjudicar i realitzar esta obra que ve a acabar l'eix iniciat entre el carrer Tinent Hernández Menor i la renovada plaça Pascual Domenech, inaugurada al mes d'octubre.

Es col·locaran diferents senyals per a la regulació de la velocitat, la senyalització de corbes perilloses, l'alerta d'incendis o la presència d'animals al camí d'accés a la colònia de Serra de Salinas. estes actuacions es produeixen ja que des de l'Associació de Colons de Sierra Salinas es posa en coneixement que des que es va arreglar el camí que arriba a la Colònia s'està utilitzant molt per vehicles i grups ciclistes que transiten a una velocitat excessiva. A més, es revisarà la senyalització adequada dels diferents llocs d'interès i amb això es donarà més seguretat tant al trànsit com als que transiten per la serra.

En un altre ordre de coses ia proposta de la regidora delegada de Cultura es van aprovar els preus de les entrades de la Campanya de Teatre Infantil així com l'autorització per al sistema de cobrament per mitjà de targeta de crèdit i el contracte de servei de venda d'entrades a través d'Internet. Es va aprovar el contracte per signar amb l'empresa Ticketea que actualment ofereix els seus serveis també en el Teatre Chapí.

A proposta de la regidora delegada d'Urbanisme es va aprovar de el projecte bàsic i d'execució de les obris de "Reparació de balustrades de Teatre Chapí de Villena" redactat per CARTODALIA en col·laboració amb José Miguel Esquembre.

Fa uns mesos el director de Teatre Chapí va mostrar la seua preocupació pel deteriorament important que havia a la balustrada de la terrassa i dels diferents balcons de Teatre, calculant que era insegura per la possibilitat de caure algun tros de facena a la via pública. Després de revisar l'estat d'estes l'arquitecte municipal es va valorar necessària esta intervenció pel que després de disposar de el projecte redactat prompte es licitaran les obris dividides en dos fases.