Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

Justícia implanta l'aplicació 'DICIREG' per a la digitalització del Registre Civil d'Alacant

La nova aplicació agilitzarà les cites informàtiques, reduirà els tràmits administratius i evitarà els desplaçaments innecessaris

La Conselleria de Justícia i Interior ha finalitzat la implantació de laplicació informàtica DICIREG (Digital Civil Registry) que permet la digitalització del Registre Civil dAlacant.

La nova aplicació agilitzarà les cites informàtiques, reduirà els tràmits administratius i evitarà els desplaçaments innecessaris als ciutadans.

Després de la implantació de DICIREG, el Registre Civil Exclusiu d'Alacant ha passat a anomenar-se Oficina General de Registre Civil, on s'assigna un codi personal a cada ciutadà. La informació deixarà d'estar dispersa a les diferents oficines del Registre Civil, i passa a ser una informació compartida per totes les oficines a qualsevol punt del territori.

Cal destacar que la Comunitat Valenciana és una de les primeres comunitats on s'ha implantat el sistema DICIREG, ja que actualment només funciona al 33 % del territori nacional.

El calendari d'implantació previst de les pròximes oficines generals del Registre Civil a la Comunitat Valenciana són: 6 de maig a Orihuela, 13 de maig a Torrent i 3 de juny a Dénia.

Nou model de Registre Civil

El sistema informàtic DICIREG té com a objectiu preservar la naturalesa del Registre Civil com a servei públic i gratuït que garanteixi l'accés a tots els ciutadans, amb una xarxa d'oficines dotada de serveis electrònics per proporcionar la proximitat necessària als usuaris.

Esta nova aplicació, adaptada al nou model de Registre Civil, permet tramitar els expedients per mitjans electrònics, inscriure tots els fets relatius a l'estat civil de les persones que hajan d'accedir al Registre, organitza la publicitat de la informació registral en format digital i possibilita els ciutadans l'accés telemàtic a este respecte de la ciutadania mitjançant la seua identificació electrònica.