Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

La Generalitat anul·la el procés electoral de la Confraria de Pescadors de Santa Pola el 2019

Confirma definitivament la resolució prèvia d'anul·lació i dóna validesa als recursos interposats per les armadores i denuncia irregularitats en el procés electoral.

La Conselleria dAgricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Direcció Territorial dAlacant, de la Generalitat Valenciana, ha resolt en contra del recurs de reposició interposat per la Confraria de Pescadors de Santa Pola i confirma la nul·litat definitiva del procés electoral de la Junta Directiva celebrat el setembre del 2019.

- Publicitat -

estes eleccions ja van ser declarades nul·les “de ple dret” en primera instància pel mateix organisme arran de dos recursos d'alçada interposats per dos armadores d'esta confraria, Remedios Rus i Manuela Molina, al·legant suposades irregularitats en el procés electoral.

La nova resolució, que dóna la raó a les dos armadores i posa fi a la via administrativa, desestima les al·legacions de la confraria totalment considerant, entre altres aspectes, el reconeixement explícit de la seua llarga tradició de funcionament irregular en no exposar el cens i no diferenciar mesa electoral i comissió electoral, qüestions que estan perfectament regulades per la normativa aplicable.

- Publicitat -

Així, i pel que fa a la primera al·legació, queda provada "la falta d'exposició pública del cens d'electors i elegibles per a l'elecció dels membres del Ple de la Junta General de la confraria", incomplint la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General i "el primer acte programat al Calendari Electoral de la pròpia confraria aprovat per la resolució de 09/07/2019 d'esta Direcció Territorial".

Pel que fa a la segona al·legació, referida a l'absència de designació de mesa electoral, la Conselleria també l'estima en no haver pogut acreditar la confraria esta designació. De fet, “cada vegada que s'ha requerit de la confraria esta acreditació, esta ha respost acreditant la designació de la comissió electoral, confonent ambdós òrgans en un de sol quan són òrgans diferents amb funcions diferents, regulats a l'article 62.3.a de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana quant a la comissió electoral i l'article 62.3.c quant a la mesa electoral”. Esta no designació de mesa electoral contradiu fins i tot el propi Reglament Electoral de la Confraria als seus articles 1 i 8.

La satisfacció per esta decisió judicial, que ha de ser confirmada en tots els seus termes, queda entelada per la vespradança de la Conselleria a resoldre el recurs de reposició. En este sentit, tant Remedios Rus com Manuela Molina ja han presentat sengles escrits davant la Conselleria requerint la ràpida execució de la sentència i la ràpida celebració de noves eleccions a la confraria.

Com assenyala Remedios Rus, “lamentem la vespradança de la Conselleria a resoldre esta situació ja que des de llavors un òrgan nascut d'un procés electoral que ara és declarat nul ha estat, tot i això, gestionant i prenent decisions de manera arbitrària. Per això, –acaba dient Rus–, confiem que ara esta resolució s'executi de manera immediata i es nomeni una gestora com més prompte millor per abordar un nou procés electoral amb total transparència”.