Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

Illueca presenta les ajudes al lloguer de vivendes 2022

L'objectiu és façalitar l'accés a un habitatge o habitació de lloguer o cessió d'ús a sectors de població amb mitjans econòmics escassos.

El vicepresident segon i conseller dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat la convocatòria per al 2022 i el 2023 de les ajudes al lloguer d'habitatges a què es destinaran un total de 25.339.200 d'euros.

- Publicitat -

L'objectiu d'estes ajudes, que s'emmarquen al Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, és façalitar l'accés a un habitatge o habitació de lloguer o cessió d'ús a sectors de població amb mitjans econòmics escassos, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes.

El vicepresident segon ha destacat la importància desta nova convocatòria que ofereix a la ciutadania “estabilitat, progressivitat i equitat” . Així mateix ha assegurat que estes ajudes "reforcen el dret a l'habitatge i milloren la qualitat de vida de les persones que viuen en règim de lloguer", alhora que "incideixen en una de les despeses que més preocupa moltes famílies, combatent la seua vulnerabilitat”.

- Publicitat -

Tres milions de persones dediquen a Espanya més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer i el 19% dels llogaters destina més de la meitat a esta mateixa finalitat. És més, la darrera enquesta sobri les condicions de vida, publicada per l'INE, assenyala que el percentatge de població en risc de pobrisa o exclusió social ha augmentat fins al 26,4% i un 7% es troba en situació de carència material severa .

Unes dades que Illueca ha qualificat com a “molt greus”, per la qual cosa ha fet una clara aposta per “polítiques que avancin amb fermesa per blindar el dret a l'habitatge, que considerem, com hem dit moltes vegades, porta d'entrada de molts altres drets”.

D'altra banda, el responsable d'Habitatge ha anunciat que esta convocatòria d'ajudes “presenta novetats per aconseguir que siguen cada cop més inclusives i amb determinats canvis demandats per diferents col·lectius”. Un d'estes canvis és que, com el Bono Jove, les ajudes estan pensades per a dos anys i no per a un exercici. És a dir, se subvencionaran els rebuts de lloguer de fins a 24 mensualitats.

Una altra de les novetats és que no se subvencionarà el 50% del rebut a tots els sol·licitants per igual, sense tindre en compte altres variables. Se subvencionarà la meitat del lloguer a persones o unitats de convivència amb ingressos iguals o inferiors a 1 Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). I, progressivament, si es tenen més ingressos, se subvencionarà menys percentatge del lloguer. Amb esta nova dinàmica “arribem a més gent abans d'esgotar la línia de pressupost destinada a les ajudes de lloguer”.

Esta convocatòria també incorpora una demanda del col·lectiu de persones grans i pensionistes. “Tant les persones que viuen soles amb únicament per prestacions públiques com les persones que viuen acompanyades, però on tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, se'ls subvencionarà la meitat del lloguer”, ha remarcat el vicepresident.

La quantia total màxima de les ajudes per al 2022 i el 2023 serà inicialment de 25.339.200 euros, corresponent 9.439.200 euros al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la quantitat i 15.900.000 euros a la Generalitat.

A la presentació també hi han intervingut el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, i la directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris, que ha explicat els principals requisits per accedir a estes ajudes.

Requisits per accedir a les ajudes

Es podrà acollir a subvenció el lloguer de l'habitatge o habitació que siga la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant i que consti al contracte d'arrendament.

Entre els requisits cal que la suma total de les rendes anuals de les persones convivents siguen iguals o inferiors a 3 vegades l'IPREM. Este llindar serà de 4 vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme i de 5 vegades l'IPREM quan es tracti de famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

A més dels casos anteriors, per accedir a estes ajudes també es tindrà en compte la situació de grups d'atenció especial com són, entre d'altres, les persones afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament; famílies monoparentals amb fills sempre que no hi haja pensió compensatòria; dones víctimes de violència de gènere; joves extutelats; persones exconvictes; afectades per situacions catastròfiques; unitats en què totes les persones es trobin en situació de desocupació i haguessin esgotat les prestacions.

Les ajudes es concediran tenint en compte la localitat on estigua emplaçat l'habitatge i podrà anar des dels 420 als 770 euros mensuals per lloguer i cessió dhabitatge i dels 175 als 300 euros per arrendament o cessió dhabitació. En els casos de famílies nombroses o de persones amb discapacitat, el límit màxim és de 900 euros.

La Conselleria concedirà les ajudes fins a esgotar l'import màxim disponible per a la convocatòria, encara que es prioritzaran els sol·licitants pertanyents als grups d'atenció especial.

L'ajuda es concediran pel termini de dos anys o vint-i-quatre mensualitats com a màxim que es correspondran amb les mensualitats meritades durant el període comprès entre l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 o, en tot cas, les que corresponguin a partir de la data de subscripció del contracte.

La sol·licitud es formalitzarà electrònicament mitjançant un formulari disponible al portal de la Generalitat (consultar ací) o de forma presencial als serveis territorials. El termini de presentació serà d'un mes a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).