fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 20 agost 2022

Alacant construirà un centre de majors en Vistahermosa

La comissió d'Urbanisme aprova l'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció de al Territori i la construcció d'un centre de majors en Vistahermosa.

La comissió d'Urbanisme ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament d'Alacant a l'Agència Valenciana de Protecció de l'Territori, en conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l'esmentat organisme, el que suposa, en la pràctica, delegar la competència exclusiva en l'Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte de infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d'este municipi, que corresponguin a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d'este acord d'adhesió.

- Publicitat -

La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Vox. El regidor, Adrián Santos Pérez ha concretat que "d'esta manera, donem compliment a un acord plenari".

L'objecte de l'Agència Valenciana de Protecció de el Territori, és exercir les potestats administratives de disciplina urbanística respecte d'infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, al territori dels municipis que s'adherisquen a l'conveni marco. Això inclou l'exercici de les funcions d'inspecció, i l'inici, tramitació, resolució i execució dels procediments de restauració de la legalitat urbanística, els procediments sancionadors urbanístics i la impugnació de llicències municipals, presumptament il·legals.

Centre de majors a Vistahermosa

- Publicitat -

La comissió d'Urbanisme ha aprovat, d'altra banda, l'exposició pública de l'estudi de detall de l'illa delimitada per l'avinguda Ramos Carratalá, carrer Germans Pinzón, carrer Jurista López Amo i carrer Goya, prèvia a la sol·licitud de llicència d'obra, per la construcció d'un centre de majors a la zona de Vistahermosa amb una inversió prevista de 6.100.000 euros.

La iniciativa ha comptat amb el suport dels representants de PP, Ciudadanos, PSOE i Vox, i l'abstenció de Compromís i Podem. Per al responsable de l'àrea "estem contents perquè augmentem les places per a majors a la nostra ciutat i generem ocupació en la construcció de centre".

La mercantil Promocions i Gestions Immobiliàries Ratisbona va presentar el projecte a l'Agència Local de Desenvolupament que va aprovar la declaració de projecte prioritari pel que, des de la regidoria d'Urbanisme ha desbloquejat la tramitació per via urgent.

La proposta presentada preveu la creació de 60 llocs de treball indefinits a temps complet per a l'exercici de les funcions de director de centre, Governanta, Metges, Infermeria, Fisioterapeutes, Personal de Neteja, Terapeutes ocupacionals i Gerocultores. De l'anàlisi de l'pressupost d'execució material previst en el projecte bàsic es desprèn un muntant que supera els sis milions d'euros.

L'objecte de la sol·licitud aprovada és una modificació que abasta una poma, conjunt de 13 parcel·les, que té la condició de solar en la qual es pretén un increment de volum per a un ús dotacional.

ValenciàEspañol