Notícies d'Alacant i província

dimarts, 29 novembre 2022

Alacant projecta les darreres expropiacions del primer tram de Via Parc

La Junta de Govern ha aprovat este dimarts l'ocupació directa d'una altra nau industrial que permetrà ampliar l'avinguda amb quatre carrils de circulació al barri de Ciutat d'Assís.

La regidoria d'Urbanisme continua amb el procés d'adquisició de sòl a l'àmbit del primer tram de Via Parc amb l'objectiu de posar-lo a disposició de la conselleria d'Infraestructures per emprendre la urbanització de l'àmbit comprès entre l'avinguda José María Hernández Mata i l'avinguda de Orihuela, així com, des d'este punt cap al PAU 1.

- Publicitat -

estes actuacions, juntament amb les que ja s'han iniciat, permetran alliberar tot el terra privat per la construcció d'un viari de quatre carrils que travessarà els barris de la Florida i Ciutat d'Assís fins al futur Parc Central. L'àrea que dirigeix ​​Adrián Santos ha tancat expedients d'adquisició de 1750 metres quadrats de terra privat per un valor de 734.000 euros fins ara.

Expedients en tramitació

D'una banda, després de sotmetre a exposició pública pel termini de dos mesos el projecte d'ocupació directa de la finca que es correspon amb una nau industrial situada al carrer Poeta Pastor, 9, situada íntegrament a el primer tram de la Via Parc, ha aprovat a la Junta de Govern, este dimarts, que se n'executi l'adquisició.

- Publicitat -

L'àmbit té una superfície total de 235,44 m², segons el mesurament sobre la cartografia municipal, que passarà a ser sòl dotacional públic. L´edil ha revelat que "s´ha arribat a un acord amb els propietaris d´este immoble a canvi d´aprofitaments urbanístics al PAU 3 pel que l´operació resulta beneficiosa per a ambdos parts ja que els ciutadans alacantins no veuran gastat el pressupost en esta acció ”.

Entre les properes actuacions, s'ha iniciat l'exposició al públic, durant un mes, la relació de béns i drets afectats per el Projecte d'Expropiació del primer tram de la Via Parc al carrer Rio Muni, 3 perquè les persones que puguin resultar interessades formulin les observacions i reclamacions que considerin convenients, en particular pel que fa a la titularitat o valoració dels seus drets respectius.

Finalment, destaca el projecte d'expropiació de les naus ubicades al carrer Rio Muni, 2 i carrer Benejama, 3 per la qual cosa s'alliberarà tot el sòl ocupat actualment i es podrà executar el projecte d'ampliació de la Via Parc al tram anomenat Carrer Omega fins a la seua cruïlla amb el futur Parc Central (OI 2).

Altres adquisicions executades

La Junta de Govern ja ha donat la seua aprovació a la relació de béns i drets afectats, després de la seua exposició pública, pel projecte d'expropiació al Carrer Rio Muni, 4, corresponent amb la nau industrial que es troba íntegrament al traçat del primer tram de la Via Parc. Així mateix, s'ha acordat l'aprovació de la valoració dels béns i els drets afectats en la quantitat global de 345.580,68 €.

L'àmbit té una superfície total de 712,73 m², que passarà a ésser sòl dotacional públic. En el moment de la redacció del present projecte d'expropiació, en este àmbit hi ha una edificació de caràcter industrial-magatzem i no hi ha construccions auxiliars ni arbrat afectat.

L'objectiu després de l'obtenció dels terrenys de la present expropiació, és completar i urbanitzar la dotació de la Via Parc, ampliant i regularitzant la zona central, i millorar la circulació de la zona amb tres carrils de circulació a banda i banda de la Via Parc, i cal obtenir este sòl que a hores d'ara és de titularitat privada.

Expropiacions finalitzades

A estes expedients executats, cal afegir que la regidoria d'Urbanisme ja ha tancat l'expropiació de dos naus industrials al carrer Osa Mayor per ampliar dos carrils en cada direcció al tram 2 de Via Parc. D'esta manera, l'accés al barri de Rabasa es veurà ampliat per a la circulació.

Segons el planejament dissenyat a la zona, s'ha procedit a l'expropiació de dos naus industrials per un valor total de 388.477,58 euros per una superfície de 802 metres quadrats al carrer Osa Mayor entre els números 7 i 11 i que es troba íntegrament al traçat de la Via Parc. Es divideix en dos parcel·les afectades amb una indemnització de 76.038,91 i 312.438,67 euros, respectivament.

Amb esta acció es podrà completar la urbanització de les dotacions de la zona, ampliant i regularitzant l'equipament esportiu, com el pavelló de Ciutat d'Assís, i millorant la circulació de la zona amb el desdoblament dels carrils per al trànsit rodat a banda i banda de la Via Parc.

CatalàEspañol