Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Alacant porta al Ple el trasllat dels mercats ambulants de l'Esplanada i Platja Sant Joan

L'Ajuntament aprovarà una pròrroga perquè els llocs de l'Esplanada segueixin oberts fins al 31 d'octubre del 2024 i estudiar una altra ubicació i municipalitzar el de Sant Antoni.

L´Ajuntament d´Alacant elevarà al Ple d´este dijous 30 de març la revisió dels mercats ambulants d'artesania i fruits secs de la ciutat que s'instal·len a l'Esplanada, Platja de Sant Joan i el barri de Sant Antoni.

- Publicitat -

La Comissió de Presidència i Règim Interior de divendres ha de dictaminar sobre la proposta d'ampliació fins al 31 d'octubre del 2024 del període transitori per a la supressió dels llocs de l'Esplanada, a costa de buscar una altra ubicació; així com del trasllat a l'avinguda de Nàpols i principi de la de Niça dels llocs hippies de Platja Sant Joan. A més, es municipalitzarà la gestió del mercat ambulant del Porrate de San Antón.

El Ple es pronunciarà sobre la implantació d'un període transitori per a la supressió del mercat ambulant d'artesania de l'Esplanada a 31 d'octubre de 2024, amb la voluntat de donar temps a la provisió d'un espai públic alternatiu que resulti adequat per a una instal·lació de característiques similars, després de l'acord assolit amb l'Associació de Venedors de l'Esplanada.

- Publicitat -

Esta decisió va obtenir el dictamen favorable del Consell Local de Comerç celebrat el 1 de febrer passat, per impulsar l'acord plenari impulsat per les regidories d'Urbanisme i Comerç, amb el suport del Patronat Municipal de Turisme.

El motiu de la seua supressió en esta ubicació sorgeix davant la necessitat de recuperar este espai emblemàtic per al gaudi i esbarjo d'alacantins i visitants, de manera que s'assoleixi un passeig més diàfan, obert a l'ús general de la ciutadania i connectat visualment amb la façana marítima i davant la reivindicació sostinguda per diferents col·lectius veïnals del Centre Tradicional, recolzada per la Junta de Districte número 1, que mantenen la necessitat de retirar esta instal·lació d'esta ubicació.

En la motivació de l‟acord s‟explica la necessitat de recuperar la imatge del passeig més emblemàtic de la ciutat i es recorda que s‟han realitzat actuacions de remodelació per dotar al conjunt d‟una homogeneïtat urbanístiques des de la plaça del Mar fins a la de Canalejas.

Mercat de Platja Sant Joan

El Ple també aprovarà la proposta de la regidoria d'Ocupació de Via Pública per a el trasllat del mercat ambulant d'artesania de Platja Sant Joan de la seua ubicació actual al principi del passeig, entre les avingudes de Nàpols i Niça.

La decisió s'adopta en veure's afectada la seua ubicació actual pel projecte d'instal·lació de mòduls esportius a l'avinguda de Niça i després de l'acord assolit amb l'Associació de Venedors del Mercat d'Artesania d'Estiu, de manera que el proper estiu ja passi a ocupar el nou emplaçament entre el número 1 de l'avinguda de Nàpols i el 3 de l'avinguda de Niça on es traslladaran els 46 llocs.

No obstant això, atenent les circumstàncies específiques de la seua ubicació, mentre que està afectada per la servitud de protecció litoral del domini públic marítim terrestre, l'efectivitat del trasllat esmentat queda subjecta a les condicions que pugui establir, si escau, la Generalitat. Valenciana, per als usos, les construccions o les activitats a realitzar en l'autorització que correspon a l'Administració autonòmica.

Mercat de Sant Antoni

Finalment, el Ple també es pronunciarà, previ vist i plau de la comissió municipal permanent de Presidència i Règim Interior convocada per a este divendres, sobre la supressió definitiva del mercat de San Antón en la seua concepció actual ia proposta de la regidoria de Festes i Ocupació de Via Pública, que passarà, a través de la Comissió de Festes del Porrat de Sant Antoni, a assumir-ne la gestió, assegurant així el manteniment de la tradició d'instal·lació de parades de venda de fruita seca amb ocasió d'esta festivitat.

Ha estat la pròpia Comissió de Festes del Porrat de Sant Antoni qui ha assumit a la pràctica, durant els darrers exercicis, com a pròpia l'organització i explotació dels llocs de venda que eren objecte del mercat, comptant per això amb els venedors habituals.

Per això s'estima oportú normalitzar esta situació, passant a regular-se per la pròpia Ordenança reguladora de les Festes Populars de la Ciutat d'Alacant, a fi d'evitar possibles solapaments entre les peticions formulades per la Comissió de Festes i les que puguen formular en el futur tercers particulars que puguen resultar interessats. Este acord, com els dos anteriors, també van ser dictaminats favorablement pel Consell Local de Comerç el passat 1 de febrer.