Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Alacant desbloqueja 48.000 m² de sòl per a la construcció d'habitatges protegits al barri de Rabasa

La Junta de Govern contempla la construcció de 417 cases de les quals 336 seran protegides entre l'avinguda de la Universitat i l'avinguda Jaume I

La Junta de Govern aprovarà, este dimarts, el text refós de la modificació del projecte de reparcel·lació del sector APD/4, Rabasa, al seu Fase II-B, presentat per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) “que, per fi, s'ha desbloquejat”; la qual cosa donarà lloc a la recepció de les obres d'urbanització de la zona i la inscripció al registre de l'esmentada reparcel·lació.

- Publicitat -

este procediment pot veure la llum verda després que l'organisme autonòmic esmenés una sèrie de documentació que ha motivat la demora en el desbloqueig d'este àmbit.

L'àrea afectada, que està constituïda per 32 parcel·les inicials, se situa al Nord-oest del terme municipal d'Alacant. Limita pel Nord amb la Fase I del Pla Especial de Reforma Interior (PERI); pel Sud, amb l'Avinguda Jaume I; per l'Est, amb l'Avinguda de la Universitat i per l'Oest amb l'àrea reparcel·lable Sector APD/4, Rabasa, Fase II-A.

- Publicitat -

Amb motiu de l'ajust dels límits per la inclusió de parcel·les cadastrals completes, així com de la inclusió d'altres, la superfície total de l'àrea és la de 48.129,42m2, En lloc de 47.381,18 m² que és la contemplada al Projecte de Reparcel·lació aprovat. A efectes de gestió es va dividir en dos fases amb un total previst de 417 habitatges, dels quals 336 són protegides.

Dins l'àmbit d'actuació, la propietat del sòl es pot estructurar en quatre grups: L'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) és propietària de part dels terrenys adquirits a través del procediment d'expropiació, vials de titularitat municipal, parcel·les de titularitat privada que van ser expropiades només parcialment i parcel·les que no tenen la condició de solar i necessiten, en conseqüència, una regularització urbanística mitjançant l'adquisició, a través d'esta reparcel·lació, dels terrenys inedificables per ells mateixos que queden entre estes parcel·les i el viari públic.

Antecedents

El marco del conveni subscrit el 21 de juliol de 1991 entre la Conselleria competent en matèria durbanisme i lAjuntament dAlacant per a la gestió en àrees de sòl urbà i urbanitzable, que tenia per objecte el desenvolupament del planejament i gestió de la zona del Barri de Rabasa APD/4, lInstitut Valencià dHabitatge , SA, hui Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl com a empresa pública dependent de la Generalitat Valenciana, i en la seua condició de beneficiari de l'expropiació de l'àmbit del PERI de Rabasa APD/4, va promoure diversos instruments de planejament i gestió per al desenvolupament de la zona del Barri de Rabasa, i executat la urbanització del referit àmbit. A efectes de gestió es va dividir en dos, Fase I i Fase II amb un total previst de 417 habitatges, dels quals 336 són protegits.

La primera fase està finalitzada, mentre que esta segona fase es va subdividir en A, que es va tramitar mitjançant reparcel·lació voluntària, on l'obra d'urbanització es troba finalitzada i recepcionada per l'Ajuntament d'Alacant i el projecte del qual està inscrit al Registre de la Propietat i la fase B que es tramita mitjançant reparcel·lació forçosa, aprovada definitivament, la modificació de la qual és la que es proposa en este projecte.