Notícies d'Alacant i província

dimecres, 27 setembre 2023

Alacant atribuirà potestat de sancionar els inspectors que controlen la neteja viària

Obrirà una consulta pública d'un mes per a l'elaboració de la nova ordenança de Neteja i Residus

L'Ajuntament d'Alacant n'obrirà una consulta pública prèvia a l'elaboració d'una nova ordenança municipal de Neteja dels espais públics i de gestió de Residus. L'acord, que serà aprovat per la Junta de Govern d'este dimarts que ve, preveu desenvolupar esta acció de participació ciutadana durant un mes en què els interessats podran respondre a través del web municipal a un qüestionari elaborat a partir d'una memòria tècnica on es planteja redactar una normativa que s'adeqüi als nous serveis, reforci la inspecció i estableixi el règim sancionador.

- Publicitat -

El vicealcalde i regidor de Medi Ambient, Neteja Urbana i Gestió de Residus, ha assenyalat que “l‟objectiu principal de la nova ordenança és regular les activitats relatives a la neteja de vies ia la gestió integral dels residus urbans del municipi, fomentant i regulant hàbits, activitats i conductes que contribueixin a optimitzar els objectius en matèria de medi ambient urbà de l'Ajuntament d'Alacant i de millora de la qualitat de vida dels veïns i visitants”.

La participació pública s'haurà de fer a través d'un formulari publicat a la web municipal, a l'adreça que s'acompanya: https://www.alicante.es/es/contenidos/nueva-ordenanza-limpieza-espacios-publicos-y-gestionresiduos-del-excmo-ayuntamiento, que s'habilitarà a partir de la publicació de l'anunci a la Seu Electrònica municipal.

- Publicitat -

Este formulari compta amb 18 preguntes sobri aspectes com les obligacions en matèria de neteja als concessionaris despais municipals i organitzadors dactivitats en via pública; la neteja de graffiti als propietaris de facenes, la retirada de contenidors de treballar tots els caps de setmana i la seua protecció fora d'horari de treball, les obligacions dels propietaris de mascotes sobri els seus residus, mesures sobri el dipòsit i recollida de la poda de jardins privats, si han de separar els residus els locals d'hostaleria i restauració, horaris per dipositar les escombraries, si cal prohibir fumar a la platja per evitar es llencin les burilles a la sorra, el reforç de les facultats dels inspectors municipals.

També es pregunten qüestions com si s'està d'acord a prohibir aparcar en un carrer per fer una neteja a fons, si es recomana col·locar una paperera a les marquesines de l'autobús, sobri la necessitat de les campanyes de conscienciació, la limitació d'horari d'obertura dels contenidors del residu orgànic i els grisos, sobri la gestió dels residus d'obra, el dipòsit de estris a la via pública o els límits d'aportació de residus diaris a l'ecoparc.

Finalment s'ofereix l'opció d'expressar l'opinió sobri els quatre enunciats de la memòria tècnica elaborada com a base prèvia al qüestionari sobri: problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa, possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries, necessitats i oportunitats de laprovació i objectius de la norma.

Manuel Villar ha assenyalat que esta nova normativa municipal que s'elaborarà respon a les necessitats plantejades per "la implantació de nous mètodes i sistemes de neteja viària i gestió de residus", així com a la necessitat d'"introduir conceptes que façalitin la seua comprensió" per la ciutadania i, així, la seua col·laboració”.

Objectius de la normativa

En matèria de residus els objectius que haurà d'abordar la nova ordenança es troba la seua adequació a la normativa comunitària, estatal i autonòmica; normalitzar i regular l'ús dels contenidors, incorporar la recollida porta a porta a l'àmbit comercial; establir regulacions específiques per a establiments d'hostaleria, restauració i càterin; l'obligatorietat de separació de residus, regular les obligacions d'organitzadors d'esdeveniments i comerç eventual, la competència municipal a totes les fases de gestió del residus, regular els residus de construcció i demolició, així com els de poda i jardineria; incorporar els nous models de deixalleries de proximitat, les mesures sobri els residus abandonats o escombraries disperses i el marco ús de les instal·lacions municipals de tractament i eliminació de residus.

En matèria de neteja es busca establir un marco de comportament ciutadà amb què siga eficaç mantindre una ciutat neta, així com establir els drets, obligacions i responsabilitats derivats de la propietat en casos com la neteja de pintades i grafits. També el marco d'obligacions per a la realització d'esdeveniments i activitats privades a la via pública, l'establiment de mesures tendents a assegurar la recollida dels excrements canins i l'impacte negatiu dels excrements líquids; així com evitar l'embrutament de les platges i cales per afavorir-ne el millor manteniment.

En matèria sancionadora

Entre els objectius plantejats en matèria sancionadora hi ha el de potenciar la consideració d'agent de l'autoritat el personal municipal d'inspecció de netejatipificar les infraccions, adaptar la regulació del règim sancionador general, establir noves circumstàncies agreujants, delimitar la classificació de les sancions i preveure els supòsits de reparació del dany causat, la utilització de mitjans d'execució forçosa i l'adopció provisional de mesures.