fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 26 setembre 2022

Alacant manté el reforç contra les plagues de rosegadors i paneroles

La Mancomunitat de L'Alacantí completa la desinsectació i desratització a les platges, espigons i zones enjardinades.

La Mancomunitat de l´Alacantí mantindrà el reforç contra les plagues de rosegadors i paneroles davant la persistència de les elevades temperatures a les places i zones enjardinades d'Alacant.

- Publicitat -

L'Ajuntament d'Alacant, a través de l'empresa Lokímica, mantindrà la supervisió i vigilància del clavegueram davant de la prolongació amb dies que se superen els 30 graus i la prolongació de la temporada de turística i de bany.

El Consistori duu a terme tractaments durant tot l'any, encara que amb les elevades temperatures, els cicles dels insectes es veuen més afavorits. L'objectiu és mantenir els nivells poblacionals per sota dels estàndards recomanats pels estaments sanitaris per a ciutats de la conca mediterrània de població similar.

- Publicitat -

En concret la campanya de desratització i desinsectació dels sectors de clavegueram de Platja Sant Joan, Condomina, Albufera, Almadraba, Postiguet, entre altres llocs, s'ha dut a terme durant les darreres setmanes del mes de juliol i les primeres del mes d'agost. Les accions es divideixen en diferents sectors (barris) i els tractaments es fan amb una periodicitat de quatre vegades l'any, a més de les actuacions per incidències rebudes, que també s'han reforçat.

Des de Lokímica s'explica que els tractaments es fan a totes les conduccions de la xarxa de sanejament de la ciutat, així com a les escomeses domiciliàries situades a l'exterior dels habitatges.

Per als treballs de desratització s'utilitzen esquers rodenticides d'última generació i de fabricació recent. Se substitueixen en cada tractament els atraients i matèries actives en cas que siga necessari, de manera que s'assegura la màxima apetència per als rosegadors.

Als treballs de desinsectació s'utilitzen biocides d'alta eficàcia, seleccionats específicament per a les altes condicions d'humitat presents al subsòl de la ciutat.

D'altra banda, i de manera complementària a els tractaments del clavegueram, s'han intensificat les tasques de desratització i desinsectació a zones verdes, solars, etcètera, de caràcter municipal que poguessin donar lloc a la proliferació de rosegadors i altres espècies.

Control de mosquits

Així mateix, quant als treballs de control i prevenció dels mosquits es duen a terme diverses actuacions tant a embornals com a llocs d'acumulació d'aigües.

Per al mosquit tigre els tractaments es realitzen als embornals de les zones delimitades com de reg, amb una periodicitat mensual. Pel que fa al mosquit comú, els treballs es desenvolupen durant tot l'any i estan orientats a evitar l'aparició d'estes insectes.

S'efectuen inspeccions rigoroses de les zones catalogades com a focus de mosquits (zones inundables) i tractaments quan cal de manera setmanal, amb el reforç corresponent quan hi ha precipitacions. A més, s'executen els tractaments necessaris per solucionar totes les denúncies que es reben per presència de mosquits.

ValenciàEspañol