Notícies d'Alacant i província

divendres, 12 abril 2024

Alacant projecta la reurbanització del barri de San Antón amb una inversió de 1,5 milions

El projecte abasta els carrers del Pou, Paradís, Trafalgar, L'Esperança, Nova Alta i Nova Baixa, així com la Plaça de la Misericòrdia a la part nord-oest del barri.

La regidoria d'Urbanisme, que dirigeix ​​Adrián Santos Pérez, projecta la primera fase de la remodelació del barri de San Antón amb pressupost ascendeix a 1.414.677, 85€. amb un termini màxim dexecució de la totalitat de les obris de 8 mesos.

Este projecte pretén millorar la mobilitat urbana i reordenació del trànsit de la zona nord-oest del barri atesa la necessitat de rehabilitar este barri, des de la sostenibilitat social i ambiental.

L'actuació abasta els carrers del Pozo, entre la Costa de la Fàbrica i el carrer Paradís, esta via, entre el carrer del Pozo i el carrer de l'Horta, carrer Trafalgar, Nova alta i Nova baixa, entre el Carrer de l'Esperança i la Costa de la Fàbrica, carrer de l'Esperança i la Plaça de la Misericòrdia. L'objectiu passa per la millora de l'accessibilitat i la mobilitat de vianants donant prioritat als itineraris per als vianants davant dels vehicles motoritzats, en plataforma compartida, limitant l'accés als vehicles privats i donant prioritat al vianant.

A l'àmbit de la Plaça de la Misericòrdia està previst per a vianants part d'este espai amb la incorporació d'arbrat, xarxa de reg i millora dels elements d'abalisament, mobiliari urbà i senyalització.

Les actuacions integrals contemplen la reordenació del trànsit a tot l'àmbit del barri de San Antón mitjançant la incorporació de nova senyalització en coordinació amb l'àrea de trànsit, transports accessibilitat i mobilitat.

Per cobrir les necessitats del barri s'afegeix la reubicació de contenidors de residus, implantació de xarxa de drenatge, la instal·lació de noves lluminàries en substitució de les existents a la Plaça de la Misericòrdia. També s'afegeix la implantació d'elements Smart City en coordinació amb l'àrea de noves tecnologies, si escau.

Actuacions relacionades amb el trànsit rodat i per als vianants

Un cop iniciades les actuacions, a la línia de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) ja descrites per l'Ajuntament d'Alacant a l'àrea de Les Cigarreres quant a mobilitat urbana, accessibilitat i sostenibilitat, s'ha proposat la solució de modificar el trànsit i la reurbanització en plataforma única per a la priorització del trànsit de vianants, amb un disseny que posi el valor i humanitzi lambient urbà.

Això comporta la proposta de eliminació del trànsit rodat als carrers Trafalgar, al tram des del carrer Paradís a la Plaça de la Misericòrdia i esta via des del carrer Trafalgar fins al carrer de l'Horta.

Així mateix, es preveu la modificació del traçat de la calçada per generar espais amplis en voreres, coincidents amb edificacions de major altura i compatibles amb els guals existents. Les calçades tenen lleugers canvis de direcció que ajudaran a una reducció natural de la velocitat del trànsit.

Plaça de la Misericòrdia

En este espai, el projecte recull l'ampliació de la Plaça en continuïtat amb el carrer de Trafalgar i perpendiculars. Este nou disseny serà d'acord amb la nova actuació connectada als carrers de vianants, ampliant zones verdes i arbrat, zona de joc per a xiquets, mobiliari urbà, nova il·luminació, etc.

Finalment, es procedirà a la modificació de la secció per generar una plataforma única que diferenciï la calçada i la vorera amb diferents materials al mateix nivell, introducció d'arbratge, vegetació i mobiliari urbà.