Notícies d'Alacant i província

divendres, 31 març 2023

Subdelegació alerta a Alacant que les seues retribucions de personal per al 2022 vulneren la Llei

Demanen anul·lar la partida pressupostària per al desenvolupament de la carrera professional per sobrepassar el límit del 2% d'increment fixat pel Govern

- Publicitat -

La Subdelegació del Govern a Alacant alerta l'Ajuntament d'Alacant que està vulnerant la Llei 22/2021 de pressupostos generals de l'Estat para 2022 por la que “las retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021”. Fonts oficials d'esta Administració assenyalen que la partida pressupostada aprovada per l'Ajuntament d'Alacant per import de 205.836 € destinada al desenvolupament de la carrera professional estaria depassant el límit fixat i demanen la seua anul·lació.

Mitjançant acord adoptat en sessió extraordinària celebrada pel Ajuntament d'Alacant el l'16 de febrer 2022 es va aprovar inicialment el Pressupost General on s'incorpora una partida al capítol de despeses de personal per import de 205.836 € per al desenvolupament de la carrera professional.

- Publicitat -

Després d'analitzar la documentació que sostenen que li va ser requerida diverses vegades a l'Ajuntament d'Alacant relativa a l'aprovació de l'acord esmentat i la seua adequació al que disposa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, concloure que la citada partida pressupostària és contrària al article 19 de la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l'estat per al 2022 per contenir un increment retributiu superior al 2% que estableix la referida Llei.

Sent, aleshores, que l'aprovació de l'esmentada partida vulnera la Llei 22/2021, és per això que esta Subdelegació, en compliment de la legalitat vigent, ha resolt requerir l'Ajuntament perquè procedisca a l'anul·lació de l'acord pressupostari, exclusivament a la aplicació pressupostària dels 205.836€.