Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 març 2023

Alacant busca aturar la pobresa infantil de barris del nord

L'Ajuntament crearà una xarxa assistencial per evitar desigualtats sobretot situacions de pobresa en menors juntament amb la Fundació La Caixa.

La regidora d'Acció Social i Família de l'Ajuntament d'Alacant, Julia Maria Llopis Noheda, i el director del Departament de CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa”, Albert Rodríguez, han presentat este matí l'acord per reforçar la superació de la pobresa infantil a Alacant a través de CaixaProinfància, el programa de la Fundació ”la Caixa” adreçat als infants, infants i adolescents entre 0 i 18 anys en risc d'exclusió social.

- Publicitat -

Esta col·laboració es concretarà en el desenvolupament conjunt del programa a Zona Nord que intervindrà en este barri, i concretament, estarà coordinat per l'entitat social Fundació Secretariat Gitano juntament amb tres entitats més, Ajuda en Acció, Comunitat Natzaret i Save The Children.

La regidora Julia Llopis, ha explicat que "amb este acord lʻAjuntament, entitats socials i la Fundació "la Caixa" identificaran i analitzaran conjuntament les situacions de pobresa, vulnerabilitat social i de risc dʻexclusió existents al municipi, i més concretament entre 50 famílies”, i ha afegit que “estes realitats requereixen anar més allà de l‟atenció a necessitats puntuals i realitzar plantejaments d‟actuació globals que ajudin a la transformació de la situació de la infància i de les seues famílies”.

- Publicitat -

En esta línia, el programa ofereix una proposta de serveis conjunta que aglutina recursos públics i privats, així com projectes socials innovadors del territori. La regidora d'Acció social va incidir a ressaltar que “la lluita contra l'exclusió social, la pobresa infantil i la vulnerabilitat de nens i adolescents és un objectiu prioritari que ens preocupa i ocupa a l'Ajuntament ia totes les entitats socials, i treballem plegats per aconseguir eradicar-lo , oferint l'acompanyament que necessiten per atendre les necessitats”.

Des del 2007, el programa ha atès a la Comunitat Valenciana 23.793 nens, xics i adolescents i 14.200 famílies. CaixaProinfància es desenvolupa a les principals ciutats del territori espanyol, atenent 38.000 famílies i 61.500 nens, nens i adolescents.

La regidora d'Acció Social, Julia Llopis, ha destacat “el gran treball que es realitzarà conjuntament, apostant per l'educació per actuar des de la prevenció, i així poder ajudar les famílies a través d'una xarxa social per evitar les desigualtats i situacions d'exclusió social sobretot a la infància, volem agrair que s'iniciï este projecte que és molt esperançador i pioner a la nostra ciutat i es continuarà estenent”.

Promoció socioeducativa

CaixaProinfància cerca trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i fomentar la igualtat d'oportunitats. El programa es dirigeix ​​a la infància i adolescència en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament de forma integral, afavorint i recolzant les polítiques de millora de l'equitat i la cohesió social.

El curs 2020-2021, el percentatge de participants al Programa que es van graduar en finalitzar l'ESO es va equiparar a la mitjana espanyola, fet que ja de per si mateix suposa un èxit escolar en igualar famílies d'estrats socials vulnerables amb el global a nivell nacional.

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció socioeducativa del menor, entenent que en dependrà, en bona mesura, el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de cinc grans línies de treball que complementen les intervencions que es realitzen a Zona Nord d'Alacant:

Reforç educatiu: atenció logopèdica, psicomotora, grups destudi assistit, reforç individual, aules obertes i ajudes per a lequipament escolar.

Oci i temps lliure: centres oberts, campaments i activitats destiu.

Suport educatiu familiar: tallers educatius familiars, centre matern infantil i atenció integral a mares i filles víctimes de violència de gènere.

Atenció psicoterapèutica personal i familiar: personalitzada o amb famílies i tallers terapèutics grupals.

Promoció de la salut: ajudes per a l'alimentació i higiene infantil, ulleres i audiòfons.

Acció social en xarxa

CaixaProinfància compta amb la col·laboració de més de 400 entitats socials que treballen en xarxa i que s'encarreguen d'atendre directament les famílies, prioritzant les ajudes i fent el seguiment de cada cas.

A Alacant les entitats col·laboradores que han estat seleccionades mitjançant concurs i que desenvoluparan el programa són Fundació Secretariat Gitano, Ajuda en Acció, Comunitat Natzaret i Save The Children.

El projecte també promou una acció coordinada amb altres agents del territori, ajuntaments, escoles i centres de salut, entre d'altres, per donar una resposta global i integral a les necessitats dels infants i adolescents i de les seues famílies. Per tant, la valoració de cada cas, el pla de treball amb els objectius específics, el seguiment i lavaluació destes es fan de manera conjunta entre les parts implicades.

Totes estes organitzacions actuen amb la premissa que els joves d'hui són els adults que formaran la societat de demà, per això l'atenció a la infància és determinant per aconseguir el seu benestar, però també per construir una societat més justa, equitativa i cohesionada .