Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 novembre 2023

Alacant aprova la suspensió de llicències en l'àmbit de la Plaça de Bous per als pròxims 2 anys

La inclusió del coliseu taurí com a Bé de Rellevància Local comporta la necessitat de modificar l'entorn amb unes condicions diferents de les que regien.

La comissió d'Urbanisme, que presideix Adrián Santos, ha aprovat per unanimitat proposar al Ple municipal la suspensió de la tramitació i l'atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, demolició i edificació a l'entorn de la Plaça de Bous d'Alacant.

Es tracta d'emprendre l'ordenació completa de tots els terrenys compresos mitjançant l'estudi i posterior redacció del Pla Especial, perquè considera que les determinacions normatives actuals poden resultar incompatibles amb la nova ordenació que es pretén.

Santos ha recalcat que l'aprovació haja estat per unanimitat de tots els grups polítics presents a la comissió ja que “la voluntat és definir les edificacions que formaran part d'un conjunt que formarà part d'un Bé de Rellevància Local amb el seu entorn que circumda la Plaça de Bous”.

En este sentit, un altre dels motius que fan necessària esta ordenació és la inclusió del coliseu taurí, amb la categoria de Bé de Rellevància Local, al Catàleg de Proteccions aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2020, que comporta la necessitat de definir l'entorn de protecció del BRL, a instàncies de la Conselleria de Cultura, de manera que resultaran unes condicions d'edificació diferents de les previstes actualment.

El regidor d'Urbanisme, Adrián Santos ha explicat que volem definir els criteris estètics i d'edificació que envolta tot l'àmbit de la Plaça de Toros per posar en valor este monument que és un dels més importants que tenim a la ciutat.

Pel que fa a l'abast de la suspensió de llicències de parcel·lació i de demolició, ho seran en tot cas a les obris d'edificació, de nova construcció, així com les obris d'ampliació en altura d'edificis i instal·lacions existents. Així mateix, queda en suspens l'atorgament de cèdules de garantia urbanística. La suspensió té una durada màxima de dos anys.

La suspensió no afecta les ordres d'execució que emanen del mateix Ajuntament dirigides a la conservació i el manteniment de les condicions d'estabilitat i seguretat dels edificis.

La suspensió de llicències implicarà, també, la dels acords aprovatoris de programes d'actuació a la zona afectada, conservació i manteniment de les condicions d'estabilitat i seguretat dels edificis