Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Alacant impulsa l'expropiació de tot el terra al PAU 2 per a la Via Parc

Després de ladquisició destes terrenys siniciarà la redacció definitiva del projecte del cinturó que unirà laccés sud de la ciutat amb les platges per dins.

La regidoria d'Urbanisme pretén completar l'adquisició de tot el terra que serà ocupat per la Via Parc per desenvolupar el cinturó que unirà l'accés des del sud de la ciutat amb les platges sense necessitat de travessar la façana litoral. Per complir este objectiu i posar a disposició de la Generalitat Valenciana la construcció d'esta nova via completa, es procedirà a l'expropiació del sòl, majoritàriament rural, que uneix els terrenys de l'Operació Integrada 2 amb el barri de Rabasa.

- Publicitat -

L'àmbit així obtingut té una superfície total de 115.980,85 m², que passarà a ser sòl dotacional públic corresponents a tretze parcel·les privades per un preu estimat de 938.802,36 euros.

La present actuació expropiatòria del Ajuntament d'Alacant, que té per objecte definir la relació de béns i drets afectats i la seua valoració el sòl, es refereix al sector que limita al nord-est amb el nord del barri de Sant Agustí, ja executat, al sud-est amb el carrer Festes Populars i Tradicionals, límit dels sectors PAU 1 i PAU 2, que ja ha estat urbanitzat, i al sud-oest amb el sector Operació Integrada 2 on s'ubicarà el futur Parc Central.

- Publicitat -

A esta iniciativa cal sumar-hi els 3.188 metres quadrats de sòl privat per un valor de 1.441.320 euros fins ara adquirits per l'àrea que dirigeix ​​Adrián Santos Pérez al tram comprès entre l'avinguda José María Hernández Mata i l'avinguda de Orihuela, així com, des d'este punt cap al PAU 1.

Després de finalitzar este procediment, es podrà iniciar la licitació de la redacció del projecte definitiu de la Via Parc, que anirà a càrrec de la regidoria d'Urbanisme, perquè la Generalitat Valenciana se'n faça càrrec de l'execució.

Valoració del terra per fixar el preu

L'objectiu, després de l'obtenció dels terrenys afectes per esta expropiació, és completar i urbanitzar la dotació de la Via Parc, amb l'objectiu d'ampliar i millorar la circulació de la zona amb diversos carrils de circulació a banda i banda de la Via Parc, i és necessari obtenir este sòl que, a hores d'ara, és de titularitat privada.

Les valoracions del sòl, que tenen per objecte la fixació del preu just a l'expropiació, siga quina siga la finalitat d'esta i la legislació que la motivi, es regeixen pel que disposa el text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLSRU) que estableix que este es taxarà segons la situació i amb independència de la causa de la valoració i l'instrument legal que la motivi.

Tot això justifica la present actuació expropiatòria de l'Ajuntament d'Alacant, que té per objecte definir la relació de béns i drets afectats i la seua valoració, pel procediment de taxació conjunta, regulat a l'article 112 del text esmentat.

El termini del període dinformació pública es va estendre des del 29 doctubre de 2022 al 29 de novembre de 2022.

Per a l'obtenció del sòl afectat pel traçat de la Via Parc, el PGMO preveu tres procediments: la cessió i execució amb càrrec als desenvolupaments urbanístics confrontants que la necessiten per al seu funcionament; la compensació a càrrec de sectors de planejament, no contigus a la Via Parc, amb excés d'aprofitament mitjà; i mitjançant expropiació.

Al tram de Via Parc entre la via ferrocarril i els barris de Sant Agustí i Rabasa el Pla General de 1987 va diferenciar dos situacions: mentre que per al terç sud de la secció viària es va optar pel primer procediment esmentat, incloent-la als sectors PAU1 i PAU2; en canvi, la banda nord no es va incloure ni adscriure a l'àmbit d'un sector de sòl urbanitzable, per la qual cosa estes sòls s'han d'obtenir mitjançant la tercera tècnica de gestió, el sistema d'expropiació.

Adquisició de sòl entre La Florida i Ciutat d'Assís per 1,5 milions d'euros

La regidoria d'Urbanisme ha conclòs el procés d'adquisició de sòl per prop d'1,5 milions d'euros, a l'àmbit del primer tram de Via Parc amb l'objectiu de posar-lo a disposició de la Conselleria d'Infraestructures per emprendre la urbanització de l'àmbit comprès entre l'avinguda José María Hernández Mata i l'avinguda de Orihuela, així com, des d'este punt cap al PAU 1.

L'àrea que dirigeix ​​Adrián Santos ha tancat expedients d'adquisició de 3.188 metres quadrats de sòl privat per un valor de 1.441.320 euros fins ara en esta zona. Això abasta les compres de parcel·les o naus industrials als carrers Osa Mayor, Rio Muni, Poeta Pastor i Benejama.