Notícies d'Alacant i província

dissabte, 3 desembre 2022

Alacant dóna llum verda al projecte de remodelació del Passeig dels Màrtirs

L'actuació completa les actuacions previstes per a la reurbanització integral del front litoral entre Benalúa Sur i Passeig de Gómiz.

La Junta de Govern ha aprovat este dimarts el projecte d'urbanització del Passeig dels Màrtirs a la façana marítima de l'Esplanada, que compta amb un pressupost de 2.642.281,05 euros i un termini de realització que s'estima en huit mesos.

- Publicitat -

Amb esta iniciativa, assenyala que regidor d'Urbanisme, Adrián Sants L'Ajuntament d'Alacant està apostant per rehabilitar la ciutat existent, des de la sostenibilitat social i ambiental, contemplant una sèrie d'actuacions dirigides a fomentar l'eficiència energètica i la mobilitat de vianants, atendre els col·lectius de persones vulnerables, així com rehabilitar el patrimoni cultural i històric i reactivar lactivitat econòmica”.

Un dels objectius de l' Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat és reduir el pes de la mobilitat en vehicle privat a la mobilitat motoritzada, potenciant l'ús del transport públic. Per això, l'objecte d'este projecte passa per la remodelació davant del mar del passeig de l'Esplanada i la seua secció viària actual, així com la integració del final amb l'inici del Passeig de Canalejas i l'entorn del seu monument.

- Publicitat -

Esta actuació, continua Santos, “permetrà donar continuïtat al carril bici de les remodelacions recents finalitzades a l'Esplanada i, d'altres actualment en execució a l'avinguda Ramón y Cajal, generant un recorregut continu a nivell de vianants dels tres espais urbans: Esplanada, entorn del monument i Passeig de Canalejas”.

Este itinerari continua pel sud amb els recorreguts de la intervenció d'accés sud realitzada fa uns anys, que discorren pels parterres de zones verdes i recorreguts creats davant de Ramon i Cajal, Plaça de Galícia, Avda. de Loring, Casa del Mediterrani i el passeig davant Benalúa Sud, i pel Nord, Plaça del Mar i Passeig de Gómiz.

Propostes dactuació del projecte

Per tant, la proposta d'actuació es concreta a reduir la capacitat i minorar la velocitat de l'actual secció del Passeig dels Màrtirs, augmentant la transvereixetat Esplanada/Port, incrementant en dos els passos de vianants, amb continuïtat dels seus paviments petris, coincident amb la divisió dels especejaments dels parterres del passeig de l'Esplanada, i potenciant l'eix del carrer Castaños -Plaza de Gabriel Miró – passeig marítim del port; estrenyent la calçada de l'actual viari i incorporant una mitjana d'1,50 metres en tot el recorregut, amb arbrat i plantes arbustives, seguint el criteri de l'actuació de l'accés Sud.

A més, si corregeix la rasant transversal del vial del Passeig dels Màrtirs, igualant als passos zebra la de l'Esplanada amb la del passeig Marítim. estes amplades de vial permeten la reversibilitat de carrils per a utilització de vianants, bicis, patins, etc. del vial del Passeig dels Màrtirs

Continuïtat per al trànsit de vianants

El projecte contempla l'eliminació d'espais residuals com la rotonda partida de la plaça de Canalejas, que unit a la solució de plataforma compartida a l'accés del passeig dels Màrtirs a la ciutat, dóna continuïtat al recorregut de vianants entre l'Esplanada i el Passeig de Canalejas, creant un nou espai urbà en este lloc emblemàtic per a la ciutat, on se situava el baluard de sant Carles, element defensiu del segle XVIII, espai renovat al voltant del monument del polític Canalejas.

També s'elimina la incorporació del vial de l'Almirall Julio Guillen Tato al Passeig dels Màrtirs, així com el gir i accés dels vehicles que vénen del Sud a la ciutat, cosa que permet aconseguir un ampli espai enjardinat i estadal en este punt important del passeig marítim, que recull el flux de vianants de l'espai de Canalejas. Amb estes actuacions s'aconsegueix una reducció de la secció viària, s'eliminen girs, es millora les rasants, es produeix una millora de l'articulació viària i s'afavoreix la continuïtat de vianants longitudinal.

El regidor d'Urbanisme recorda que “es deixa previst amb les amplades projectades al viari, la implantació d'una plataforma reservada lateral per al transport públic quan es trobi una alternativa per reduir el trànsit actual, com és la posada en servei de la connexió Via Parc i es dóna continuïtat a l'eix ciclista nord sud, unint el final de l'actuació en execució de Ramón y Cajal amb el finalitzat recentment a l'inici de l'Esplanada”.

Carril bus a l'avinguda Aguilera

La Junta de Govern també ha aprovat el projecte de les obres necessàries per a la implantació de carril bus en tots dos sentits de l'avinguda d'Aguilera d'Alacant, que es durà a terme per Enginyeria i Estudis Mediterrani, SLP INGEMED per 570.597,07 € i un termini d'execució de quatre mesos.

L'actuació es determina en tots dos sentits entre el carrer d'Enriqueta Elizaicín i la Glorieta de l'Estrella. A més, s'inclou en l'actuació la semaforització de la cruïlla del carrer Alcalde Ramon Hernández i modificació de sentits de circulació al carrer esmentat; a més de millorar l'accés al pàrquing de l'Estació de Renfe.

CatalàEspañol