Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Alacant licita l'explotació del pàrquing del Mercat Central

La regidoria de Mercats i l'associació de Comerciants Mercats d'Alacant ofereixen dos hores gratuïtes als clients per fer compres de fins a 25 euros.

L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat a la Junta de Govern la convocatòria per licitar l'explotació provisional de l'estacionament de vehicles amb destinació preferent per a servei del Mercat Central, situat al solar de l'antiga Llotja de Fruites i Verdures, que ofereix actualment dos hores gratuïtes als clients per fer compres de fins a 25 euros en els diferents llocs.

El regidor de Trànsit, José Ramón González, va explicar la importància d'oferir al Mercat Central un aparcament de qualitat que doti de servei la zona comercial, així com va informar que “durant el darrer any hi van accedir més de 200.000 vehicles, i ho utilitzen sobritot els comerciants, clients i persones que visiten la ciutat”.

La concessió serà de dos anys i s'estipulen dos pròrrogues, amb una durada màxima del contracte de quatre anys. La licitació estableix un pressupost base per al cànon total de 1.080.000 euros, i anualment serà de dos-cents setanta mil euros, admetent-se proposicions a l'alça.

Des de lAjuntament incideixen en la gran demanda de servei de laparcament que fonamenta la necessitat deste servei públic de forma provisional per al millor accés al Mercat Central, i donar-li continuïtat amb una nova explotació, que ha finalitzat i es gestiona actualment mitjançant una concessió administrativa.

Així mateix, el regidor de Trànsit va posar en valor les obris realitzades pel consistori a l'aparcament en els darrers anys per millorar-lo destacant que “va ser rehabilitat i es va dur a terme la reparació total per substituir la seua coberta amb una inversió de 120.000 euros”.

L'aparcament públic en superfície presta l'oferta necessària des de l'any 1992 per al Mercat Central d'Alacant, i està situat a la parcel·la de l'antiga Llotja de Fruites i Verdures. el valor del pressupost base per al cànon anual serà dos-cents setanta mil euros, i s'admetran proposicions a l'alça.

La regidora de Mercats, Lidia López, va informar que actualment i com a mesura per fomentar les compres al Mercat Central “s'ofereixen als clients fins a dos hores gratuïtes per aparcar els vehicles, i és un servei molt utilitzat i demandat”. Per poder obtindre el tiquet gratuït cal validar-lo a la consigna i realitzar compres per valor de 25 euros.

Per la seua banda a la licitació s'indica que, amb motiu de la provisionalitat del contracte, lligada a la qualificació urbanística del sòl, el contracte es podrà extingir en qualsevol moment durant la seua execució previ avís de l'Ajuntament amb una antelació mínima de quatre mesos. La resolució anticipada del contracte, notificada amb l'antelació suficient, que no generarà dret a cap indemnització.