fbpx

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 4 octubre 2022

Alacant preadjudica les obres d'avinguda de Xixona, Federico Soto, General Marvá i carrer Sevilla

Les quatre actuacions tenen finançament europeu a través del Pla de Recuperació Transformació Resiliència i de l'IDAE.

La Taula de Contractació ha preadjudicat a la reunió d'este dimecres les obres de millora del trànsit de vianants i calmat de trànsit a les avingudes de Federico Soto i General Marvá, a l'eix viari situat entre el Parc Canals i les escalinates de l'IES Jorge Juan per 4,2 milions d'euros.

- Publicitat -

també, la reurbanització de les dos principals actuacions de transformació urbana als barris situats entre els dos castells, avinguda de Xixona i el carrer Sevilla per 3,3 milions d'euros més. Les quatre actuacions tenen finançament europeu a través del Pla de Recuperació Transformació Resiliència i de l'IDAE.

concretament, les obres de millora de l'accessibilitat i revitalització urbana previstes a l'avinguda de Federico Soto i General Marvá s'han preadjudicat a la mercantil CHM Obres i Infraestructures SL amb sengles ofertes per 2.070.619,65 euros i 2.098.806,35 euros, respectivament. Ambdos actuacions s'emmarquen al programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

- Publicitat -

Quant a les actuacions per a l'execució de les obres del projecte de millora del sistema viari, accessibilitat i revitalització urbana, finançat amb ajudes europees de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) a l'avinguda Xixona, s'ha classificat a primer lloc el Grup Bertolín SAU amb una oferta de 2.500.118,29 euros, mentres que per al carrer Sevilla ha classificat primera la proposta de CHM Obres i Infraestructures SL amb una oferta econòmica de 841.530,82 euros.

Eix Parc Canalejas-IES Jorge Juan

Les obres formen part d'un conjunt més ampli de quatre projectes ambiciosos que comprenen millores de vianants i intervencions a les avingudes de General Marvá, Doctor Gadea, Federico Soto, i el tram de la Creu dels Caiguts.

Amb elles l'Ajuntament continua duent a terme mesures importants que responen al desafiament del nou desenvolupament urbà, impulsades per canviar el model de ciutat prioritzant el vianant i amb l'objectiu de reduir les emissions derivades de la mobilitat.

El projecte permetrà una total reestructuració de la secció viària de l'avinguda per fer-la més sostenible, al tram comprès entre el Parc Canalejas fins a escales de l'IES Jorge Juan. Les millores de l´avinguda inclouen la nova pavimentació de voreres i millorar l´accessibilitat de tot l´àmbit d´actuació amb la disposició de paviments podotàctils i eliminació de barreres arquitectòniques. També es durà a terme una intervenció integral per a la renovació de serveis, com és el cas de la xarxa d'enllumenat públic, xarxa de reg, semaforització i pluvials.

En este sentit, un altre dels objectius d‟estes quatre actuacions és potenciar l‟ús del transport sostenible mitjançant la incorporació d‟un carril bici adjacent a banda i banda del bulevard central de l‟avinguda, amb connexions dels itineraris ciclistes existents al‟entorn de l‟avinguda . El canvi de l'avinguda contempla noves zones verdes, amb la plantació d'espècies arbustives i arbrat a diferents espais i zones projectades a l'avinguda.

Entre els dos castells

El projecte de millora de l'accessibilitat de vianants i viària del tram de l'avinguda de Xixona, entre el carrer Sant Carles i la Gran Via, consistent principalment a ampliar la secció transversal de les voreres, reduint de tres carrils de circulació de vehicles a dos carrils, mantenint en carril d'ús exclusiu de bus, reduir la longitud de les cruïlles dels passos de vianants, millorar l'accés a les parades d'autobús.

Les actuacions, per tant, contemplen la conversió en zona de vianants, la restricció i el calmat de trànsit a les vies en què s'actua, l'eliminació de barreres i la millora de l'accessibilitat, la instal·lació de paviment fotocatalític per a l'absorció de contaminants i la renovació de l'enllumenat de semaforització mitjançant la instal·lació de làmpades amb tecnologia LED.

estes accions suposarien la reducció d'emissions, la reducció de costos energètics actuals, i una aportació a la cultura de la sostenibilitat ambiental i energètica, estimat un estalvi de consum energètic del 9,3% en tep/any (tones de petroli/any).

Al carrer Sevilla, el projecte consisteix a dur a terme una sèrie d'actuacions per a la millora de l'accessibilitat i mobilitat urbana en este viari i les seues vies circumdants, per aconseguir canvis importants en el repartiment modal, amb una participació més gran de les maneres més eficients, en detriment de la utilització del vehicle privat amb baixa ocupació, i fomenten lús de maneres no consumidors denergia fòssil, com la marxa a peu i la bicicleta.

En concret, s'augmentarà l'amplada de les voreres, es realitzaran sobreamples a les cantonades i es farà una nova distribució i limitació de zones d'aparcament. Es farà una zona de vianants completa a la zona del carrer València afectada per l'actuació i s'hi crearà un carril bici, a més, es crearan ciclocarrils al carrer Sevilla ia la Plaça Hospital Vell Sant Antoni. Amb estes actuacions es reduirà el consum denergia final anual de 555.726 kWh a 492.027 kWh.

D'altra banda, es renovaran les instal·lacions d'enllumenat exterior al carrer Sevilla i les seues vies circumdants mitjançant la substitució de 37 punts de llum als quals s'afegiran 5 unitats noves per donar compliment a la normativa vigent. Les noves lluminàries seran de tecnologia LED que disposaran de driver intern programable, per regular el flux lluminós a les lluminàries afectades.

A més, el projecte contempla actuacions en 1 quadre de comandament adaptant-lo a la normativa vigent. Esta actuació disminuirà la potència de 7,5 kW a 2,5 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 67%.

ValenciàEspañol