Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 desembre 2022

Alacant prepara les obres d'avinguda de Xixona, carrer de Sevilla i places Sant Antoni i Óscar Tordera

L´Ajuntament prepara l´arrencada d´estes actuacions per 4,5 milions amb l´adjudicació de les direccions d´obres i la coordinació de seguretat i salut.

L'Ajuntament d'Alacant aprova els darrers tràmits previs a l'inici de tres dels projectes més importants dels set que suposen remodelació dels carrers i places a l'entorn dels castells de la ciutat.

- Publicitat -

Es tracta de la reurbanització d'actuacions de transformació urbana a l'avinguda de Xixona, el carrer Sevilla i les places Músic Óscar Tordera i San Antonio per 4.504.086 euros. Totes tres actuacions compten amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació Transformació Resiliència i de l'IDAE.

La Mesa de Contractació ha proposat este dimecres la classificació i si escau la proposta d'adjudicació de la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut a Enginyeria i Estudis Mediterranis SA de les obres a l'avinguda de Xixona i les places Músic Óscar Tordera i Sant Antoni, a més de al lot 2 del carrer Sevilla, ja que per a l'1 es perfila Cota a Cota Enginyeria i Topografia SLP.

- Publicitat -

Quant a les actuacions per a l'execució de les obres del projecte de millora del sistema viari, accessibilitat i revitalització urbana, finançat amb ajudes europees de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) a l'avinguda Xixona, s'ha classificat a primer lloc el Grup Bertolín SAU amb una oferta de 2.500.118,29 euros, mentres que per als carrers Sevilla ha classificat primera la proposta de CHM Obres i Infraestructures SL amb una oferta econòmica de 841.530,82 euros. Així mateix, la reurbanització de la plaça Músic Óscar Tordera, per un termini d'execució de 4 mesos, s'ha adjudicat a favor de la mercantil ImesAPI, SA per un import 640.305,83 € i la plaça de Sant Antoni a Tizor Hormigones i Asfalto per 522.133,53 euros.

Àmbit dactuació

El projecte de millora de l'accessibilitat de vianants i viària del tram de l'avinguda de Xixona, entre el carrer Sant Carles i la Gran Via, consistent principalment a ampliar la secció transversal de les voreres, reduint de tres carrils de circulació de vehicles a dos carrils, mantenint en carril d'ús exclusiu de bus, reduir la longitud de les cruïlles dels passos de vianants, millorar l'accés a les parades d'autobús.

Les actuacions, per tant, contemplen la peatonalització, la restricció i el calmat de trànsit a les vies en què s'actua, l'eliminació de barreres i la millora de l'accessibilitat, la instal·lació de paviment fotocatalític per a l'absorció de contaminants i la renovació del enllumenat de semaforització mitjançant la instal·lació de làmpades amb tecnologia LED.

estes accions suposarien la reducció d'emissions, reducció de costos energètics actuals, i una aportació a la cultura de la sostenibilitat ambiental i energètica, estimat un estalvi de consum energètic del 9,3% en tep/any (tones de petroli/any).

Carrer Sevilla

Al carrer Sevilla, el projecte consisteix a dur a terme una sèrie d'actuacions per a la millora de l'accessibilitat i mobilitat urbana en este viari i les seues vies circumdants, per aconseguir canvis importants en el repartiment modal, amb una participació més gran de les maneres més eficients, en detriment de la utilització del vehicle privat amb baixa ocupació, i fomenten lús de maneres no consumidors denergia fòssil, com la marxa a peu i la bicicleta.

En concret, s'augmentarà l'amplada de les voreres, es realitzaran sobreamples a les cantonades i es farà una nova distribució i limitació de zones d'aparcament. Es farà una zona de vianants completa a la zona del carrer València afectada per l'actuació i s'hi crearà un carril bici, a més, es crearan cicle carrils al carrer Sevilla ia la Plaça Hospital Vell Sant Antoni. Amb estes actuacions es reduirà el consum denergia final anual de 555.726 kWh a 492.027 kWh.

D'altra banda, es renovaran les instal·lacions d'enllumenat exterior al carrer Sevilla i les seues vies circumdants mitjançant la substitució de 37 punts de llum als quals s'afegiran 5 unitats noves per donar compliment a la normativa vigent. Les noves lluminàries seran de tecnologia LED que disposaran de driver intern programable, per regular el flux lluminós a les lluminàries afectades.

A més, el projecte contempla actuacions en 1 quadre de comandament adaptant-lo a la normativa vigent. Esta actuació disminuirà la potència de 7,5 kW a 2,5 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 67%.

Altres projectes en marxa

La Junta de Govern ha adjudicat esta setmana l'execució de les obres de la plaça Sant Antoni per un import de 522.133,53 euros, IVA inclòs. L'òrgan executiu ha adjudicat este contracte per un termini d'execució de 4 mesos, a favor de la mercantil TIZOR Formigones y Asfaltos, SL

També prenen impuls les obres del carrer Marquès de Molins, on es troba l'Escola d'Idiomes, per fomentar-ne el desenvolupament comercial i els usos de vianants, per 969.580,39 euros, que executarà la mercantil Abala Infraestructuras SL

Mentres que s'ha adjudicat, de forma paral·lela, el contracte de les obres compreses en el projecte de millora del carrer Sargento Vaillo, que, igual que els anteriors està finançat amb fons FEDER de creixement sostenible. Esta obra s'adjudica a favor de la mercantil Tizor Hormigones y Asfaltos, SL, per un termini d'execució de 4 mesos, i per un import de 309.391,71 euros.

En darrer lloc, l'òrgan executiu ha resolt adjudicar el contracte relatiu a la realització de les obres compreses a el projecte de millora del carrer Poeta Campos Vasallo, a favor de la mercantil Tizor Formigones y Asfaltos, SL, per un termini d'execució de 4 mesos, i per import de 215.490,19 euros

estes obres formen part del paquet de set actuacions per valor de més de set milions d‟euros, cofinançades amb fons europeus per als barris situats entre els dos castells. Totes han estat adjudicades o estan en procés de fer-ho, juntament amb la direcció d'obra i coordinació del pla de seguretat i salut a les obres.

La Mesa de Contractació reunida este dimecres ha acordat la classificació de les empreses que opten a l'adjudicació de la contracta de neteja viària i recollida de residus, sent l'oferta presentada per FCC-PreZero la millor situada en obtenir la major puntuació després de l'avaluació de criteris tècnics i l'oferta econòmica, per la qual cosa es perfila per adjudicar-se el concurs per 232 milions d'euros per als huit anys vinents. Un cop aportada la documentació, l'òrgan elevarà a la Junta de Govern esta proposta per a la seua adjudicació.

La valoració definitiva s'ha produït després que els tècnics haguessin acceptat la justificació de la baixa desproporcionada presentada per la UTE Acciona-Urbaser-Actua, en superar el llindar del 7% que determinava esta situació en assolir una reducció en el preu del 10,01, XNUMX%, i daprovar linforme de valoració de les ofertes econòmiques, que ha permès establir la puntuació definitiva.

neteja viària

La Mesa de Contractació reunida este dimecres ha acordat, una vegada aportada la documentació sol·licitada amb la classificació prèvia, elevar a Junta de Govern la proposta d'adjudicació de la contracta de Neteja Viària i Recollida de Residus a FCC-PreZero per 232 milions d'euros per als propers huit anys.

Al concurs es van presentar dos agrupacions d'empreses més formades per la UTE Acciona Serveis Urbans SL-Urbaser SA, Actua Serveis i Medi Ambient SL i per la UTE integrada per Valoriza Servicios Medioambientales SA i STV Gestión, que van resultar classificades en segon i tercer lloc.

CatalàEspañol