Notícies d'Alacant i província

dijous, 23 març 2023

Alacant inicia les obres d'una nova zona verda amb una inversió de 230.000 euros

Esta actuació permetrà completar la parcel·la educativa amb un espai d'esbarjo que donarà servei a la comunitat escolar i als veïns.

La Junta de Govern de l' Ajuntament d'Alacant ha aprovat el començament de les obres de zona verda a l'avinguda Països Escandinaus, al costat de l'CEIP Condomina, amb una inversió de 230.203,54 €. El regidor de Medi Ambient, Manuel Villar, ha assenyalat «hem donat llum verda al pla de seguretat i salut de les obres, de manera que es compleix l'últim tràmit per iniciar-lo». Villar ha assenyalat que «este parc oferirà una zona d'expansió i esbarjo tant als veïns com a la comunitat educativa del centre escolar confrontant amb estes terrenys».

- Publicitat -

La formació d'este nou espai verd té com a objectiu potenciar l'ús d'esta zona urbana, generant àrees d'ús divers al seu interior. A més, es pretén que esta nova extensió siga usada pels residents de la zona, així com pels escolars i els seus pares, per tenir annex al col·legi CEIP Condomina ja que actualment té un ús residual com a zona de passeig caní sense regular.

El parc, les obres està previst que comenci a finals d'any o principis del següent amb una durada de tres mesos, comptarà amb lluminària led, zones enjardinades amb sistema de reg automàtic, jocs infantils, mobiliari urbà, cartelleria informativa, zona arbrada i protecció d'escocells d'acer galvanitzat.

- Publicitat -

Villar ha explicat que "l´adequació d´esta zona verda, que ocupa una superfície de 2.373 metres quadrats i que està situada al´Avinguda Països Escandinaus al costat del CEIP Condomina, busca potenciar l´ús d´este espai urbà tant pels residents de la zona com pels escolars i els seus pares, atesa la proximitat de la institució educativa esmentada, i ja que actualment té un ús residual com a zona de passeig caní sense regular».

La parcel·la sobre la qual es va a actuar està qualificada pel vigent Pla General Municipal d'Ordenació de 1987, com a sòl dotacional, espai lliure verd o àrees enjardinada. D'esta manera, es tracta d'un espai lliure urbanitzat i proveït de jardineria, destinat a activitats estancials i d'oci, que compleix més funcions ornamentals.

El terreny confina al nord amb l'Avinguda Països Escandivanos, a l'est amb el carrer d'accés a l'escola Condomina, a l'oest amb el CEIP Condomina i a sud amb l'aparcament que fan servir els residents i treballadors de l'escola.

La zona es troba molt desnivellada en l'actualitat, de manera que, per tal de generar un canvi en l'entorn per potenciar el seu ús estancial i recreatiu, es proposen un seguit d'actuacions per emprendre la plantació de jardineria, la delimitació de l'àmbit i el disseny dels espais interiors.

Connexió mitjançant itineraris amb ombra

Així mateix, el projecte inclou l'adequada connexió de la zona verda amb el seu entorn, de manera que els passos de vianants s'ubicaran als accessos principals. A més, s'ha establert un itinerari intern, equipat amb arbrat d'ombra que connecta de manera directa tots els accessos exteriors perquè els vianants el façan servir com a zona de de pas.

En este sentit, fins i tot el tractament de l'paviment tracta d'incidir en la utilització dels recorreguts interns a l'portar el paviment interior de la plaça fins als passos de vianants i diferenciant-lo d'el paviment de les voreres. Per mitjà d'aterrassaments se salvarà el desnivell i es configuraran espais amb la dimensió adequada per permetre diverses activitats recreatives, aptes per al seu ús per ciutadans de totes les edats.

L'ordenació proposada consisteix a configurar a el menys dos espais de característiques formals i funcionals diferenciades: un situat més a nord, destinat a albergar una zona de jocs infantils, i un altre condicionat per a l'ús estancial ocasional, mes proper a l'accés a l'escola Condomina.

També està prevista la plantació d'arbrat per proporcionar ombra i la plantació de noves espècies arbustives i l'execució de les instal·lacions de l'obra civil de reg i enllumenat per l'interior de la zona verda.