Notícies d'Alacant i província

dimarts, 6 juny 2023

Alacant cedeix sòl al PAU 5 per construir el nou Conservatori de Música José Tomás

La regidoria d'Urbanisme aporta la solució per a la ubicació definitiva del centre i es compromet a agilitzar al màxim la llicència d'obra que haurà d'emprendre la conselleria.

La regidoria d'Urbanisme posa a disposició de la Generalitat Valenciana tot el terra necessari per a la construcció del Conservatori Professional de Música José Tomás després dels acords adoptats amb el centre mateix i els representants de l'associació de mares i pares de l'alumnat.

- Publicitat -

A més, des de l'àrea municipal es llança el compromís d'impulsar, amb la màxima celeritat possible, tota la tramitació necessària per a la seua definició registral i cadastral, una vegada que esta proposta siga acceptada per l'organisme autonòmic.

Com a continuació a estes converses, des de l'àrea que dirigeix ​​Adrián Santos Pérez, s'ha enviat un ofici dirigit a Víctor García Tomas, director general d'Infraestructures Educatives de la conselleria d'Educació, Cultura i Esports on se l'informa que tant els serveis d'Urbanisme com els de Gestió Patrimonial, han avançat en la preparació del solar que l'Ajuntament proposa cedir de la manera legal que determini els serveis de gestió patrimonial d'esta conselleria i del mateix consistori.

- Publicitat -

Així es remet el certificat de la llicència de segregació sol·licitada pel servei de Gestió Patrimonial al Pla Parcial PAU5, que abasta una finca de 12.000 m² situada al sector 1 de la platja de Sant Joan Nord d'Alacant. Esta actuació no impedeix la segregació daltres parcel·les dús dotacional per a la construcció futura daltres centres educatius a la zona.

Es tracta d'una parcel·la qualificada com a dotacional-educatiu, on les determinacions d'ordenació seran les corresponents a la zona residencial podent alterar-se en les condicions establertes a les normes urbanístiques del PGOU. Com a excepció a les determinacions anteriors, s'estableix per a esta zona un màxim de tres plantes. D'esta manera, l'avantprojecte en què s'està treballant hi tindria cabuda sense modificacions.

El regidor d'Urbanisme recorda que "hi ha prou terreny per a la construcció dels centres educatius que necessita esta ciutat a les seues noves zones d'expansió i creixement urbà".

Proposta autonòmica inviable

El departament autonòmic promovia la construcció de la nova seu al Tossal, mitjançant un projecte gestat per l'empresa pública Ciegsa fa més de quinze anys, en què també s'incloïa la rehabilitació i millora del conservatori de dansa, ja emplaçat en esta zona.

La proposta tècnica plantejada per la conselleria dEducació no era viable perquè es troba ubicada en un àmbit en tramitació al catàleg de proteccions per ser Bé de Rellevància Local. L´edil d´Urbanisme, Adrián Santos Pérez va anunciar que els tècnics de la seua regidoria van advertir sobre l´afecció que l´edifici projectat podia tenir sobre la zona forestal del Tossal, pel gran volum de l´edificació prevista.

El Consell Escolar del Conservatori de Música va donar llum verda a la ubicació del nou centre al PAU 5, després que l'Ajuntament oferís a la conselleria d'Educació fins a cinc emplaçaments diferents per a la construcció de l'edifici educatiu.

"Estem molt satisfets amb la decisió presa pel Consell Escolar, ja que coincideix amb la proposta de lʻequip de govern", ha insistit responsable de l'àrea. "Si avancem cap a una ciutat més verda i amable, no tenia sentit ubicar l'edifici del nou conservatori a l'entorn de la muntanya Tossal amb els problemes d'accés i de perjudici paisatgístic que això suposava", ha afegit.

A més, també ha alertat sobre l'impacte dels accessos al Tossal ja habilitats i sobre la necessitat que este futur immoble s'adaptés als nous paràmetres normatius que s'han incorporat per regular l'edificació des que es va produir la redacció del projecte inicial.