Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Alacant s'adhereix a MUSEA amb la cessió dels quatre museus municipals

La Junta de Govern aprova el conveni entre lAjuntament dAlacant, la Diputació Provincial, la Universitat dAlacant, Aigües dAlacant i The Ocean Race.

La Junta de Govern ha aprovat el text del conveni entre l'Ajuntament d'Alacant, la Diputació Provincial, la Universitat d'Alacant, Aigües d'Alacant i The Ocean Race per fomentar la col·laboració entre els museus, els centres i les institucions culturals de la ciutat sota la denominació MUSEA.

- Publicitat -

Lobjecte deste document és la realització en comú dactivitats de divulgació, de formació i de recerca desenvolupades conjuntament i que entrarà en vigor en la data de la signatura amb una vigència de quatre anys.

Les parts signants del text han creat un entorn de col·laboració que, sota la denominació MUSEA, mostra la identitat pròpia de cadascun i concentra l'activitat que desenvolupen totes les institucions en un entorn únic, principalment en línia, façalitant a tots els agents relacionats amb la difusió cultural i el turisme a Alacant una única eina per mostrar continguts relacionats amb l´art, la història, la cultura i el patrimoni.

- Publicitat -

Es tracta d'un instrument bàsic de relació i comunicació que ordena el mapa conceptual dels museus i centres culturals de la ciutat de Alacant en un únic entorn i que permet als membres resoldre de forma coherent i coordinada la programació d'exposicions i activitats, i façalita a l'usuari final la comprensió de la ciutat d'Alacant i la cultura i l'accés a la seua oferta cultural.

MUSEA comptarà amb deu museus

L'Ajuntament d'Alacant aportarà el MACA (Museu d'Art Contemporani d'Alacant), Centre Cultural Les Cigarreres, Sala municipal d'Exposicions Llotja del Peix i Museu Nova Tabarca, mentre que la Diputació d'Alacant cedirà el MARQ, el Museu Arqueològic Provincial d'Alacant i el MUBAG, el Museu de Belles Arts d'Alacant.

Per la seua banda, el Museu d'Aigües d'Alacant i els Pous de Garrigós pertanyen a Aguas de Alicante, la UA posseeix el Museu de la Universitat d'Alacant i The Ocean Race Museu posarà al servei d'este conveni les seues instal·lacions.

Tots els membres constituiran una comissió mixta, formada com a mínim per un representant de cadascuna de les institucions i entitats. La presidència de la comissió serà rotativa per any natural i per ordre alfabètic. El primer any l'ostentarà el o la representant del Centre Cultural les Cigarreres.

Totes les institucions i entitats esmentades comparteixen l'interès per la conservació i la investigació del patrimoni cultural, així com per la difusió, en servei de l'interès general. Per raó de la seua finalitat i els seus objectius resulten idònies per establir canals de comunicació que permetin la col·laboració en matèria cultural i artística. Totes posseeixen variades i riques col·leccions històriques, artístiques, gràfiques, documentals i bibliogràfiques que recopilen el cabal cultural de la província i projecten el seu patrimoni més allà de la localització territorial, al servei de la societat on s'inscriuen.

Cada entitat es compromet a assumir a parts iguals els costos comuns prèviament aprovats per totes les entitats i institucions; i de forma proporcional, aquelles activitats que sigan pròpies de cada institució o entitat.